MEME KANSERİ TANISI NASIL KONUR? AMELİYATSIZ TEDAVİ EDİLEBİLİR Mİ?
12/01 — 325 görüntülenme
Biyopsi öncesinde meme, lokal olarak uyuşturulur ve ağrısız olarak şüpheli alandan farklı iğneler yardımı ile yeterli olacak miktarda doku örneği alınır. İğne biyopsileri...


MEME KANSERİ TANISI NASIL KONUR?
AMELİYATSIZ TEDAVİ EDİLEBİLİR Mİ?

Biyopsi öncesinde meme, lokal olarak uyuşturulur ve ağrısız olarak şüpheli alandan farklı iğneler 

yardımı ile yeterli olacak miktarda doku örneği alınır.

İğne biyopsileri, ultrasonografi, mamografi (stereotaksik yöntem) ya da MR eşliğinde uygulanabilir. 

Hem hasta hem de hekim için, radyasyon içermemesi, iğnenin ekranda sürekli takip edilebilmesi 

nedeniyle ultrasonografi tercih edilir.

RANDEVU VE ONLINE MUAYENE WHATSAPP TIKLAYINIZ 05523105711


Meme biyopsi üç şekilde yapılır.

1- İnce iğne aspirasyon biyopsisi (İİAB): İnce iğne biyopsisinde, öncelikle biyopsi yapılacak bölgeye 

iğne ile lokal anestezi yapılır ve ardından şüpheli alan içine ince bir iğne yerleştirilir. Sonra iğnenin 

ucuna bir enjektör takılarak içinden bir miktar sıvı çekilir. Bu sıvı, patolog tarafından bir cam üzerine 

yayılır ve mikroskopta şüpheli hücreler olup olmadığı incelenir.

2- Tru-cut(kesici) biyopsi:Bu işlem daha kalın (3-4 mm.) iğneler ve bir biyopsi tabancası aracılığıyla 

gerçekleştirilir. Uygulama için öncelikle iğne kitlenin kenarına yerleştirilir; tabancanın düğmesine 

basınca, iğne kitlenin içine doğru fırlar, küçük bir parça koparır ve geri gelir. İğne memeden çıkarılır, 

içindeki doku parçası bir çözelti içine konur ve iğne tekrar memenin içine yerleştirilir. Bu şekilde 

kitlenin farklı bölümlerinden birkaç doku örneği alınması gerekir. Bu parçalar bir çözelti içinde patoloji 

laboratuvarına gönderilir ve birkaç gün sonra tanı elde edilir.

Tru-cut biyopsi, meme kitlelerinin tanısında sık tercih edilen bir biyopsi yöntemidir. Ancak sadece 

ultrasonografide görülebilen kitlelerin tanısı için uygulanabilir.

3-Vakum biyopsi: Vakum biyopsisi, genellikle mamografide ve MR da görülebilen meme kanseri 

açısından şüpheli bulguların tanısı için kullanılır. Vakum biyopsisi mikrokalsifikasyonların yanı sıra, 

sadece mamografide ve sadece MR incelemede görülebilen bütün şüpheli bulguların biyopsisinde veya 

iyi huylu kitlelerin, ameliyatsız olarak tümüyle çıkarılmasında kullanılabilir.

RANDEVU VE ONLINE MUAYENE WHATSAPP TIKLAYINIZ 05523105711


İşlem süresi ne kadardır?

İİAB (ince iğne biyopsisi) ve Tru-cut (kesici iğne biyopsisi) biyopsiler 10-20 dakika sürer ve hasta 

daha sonra günlük aktivitelerine devam edebilir. Vakum biyopsi sedasyon anestezi eşliğinde ortalama 

30-40 dakika sürmektedir.

İşlem sonrası bulgular iyi huylu, şüpheli(atipik) ya da kötü huylu olarak rapor edilir.

İyi huylu kitle

Memede kitle fibroadenom ya da iyi huylu kistik yapıda olduğu zaman üç işlem uygulanabilir.

1- Birtakım medikal ilaçlar ile tedavi edilebilir.

2- Küçük cerrahi müdahale edilebilir.

3- Eğer cerrahi istenmiyorsa ablasyon yöntemleri kullanılabilir. Ablasyon yöntemleri:

 *Lazer RF Mikrodalga Ablasyonlar: Kitleyi ısıtarak tahrip etme yöntemidir

 *Kriyoablasyon: Kitlelerde dondurarak tahrip etme yöntemidir.

 *Vakum biyopsi:Kitle iğne deliğinden tümüyle çıkartılabilir.


Şüpheli(Atipik) kitle

Eğer memede biyopsi yapılan kitle şüpheli(atipik) görünümde ise Vakum biyopsi ile kitle tümü ile 

çıkartılabilir. Bu şekilde hem tanı konulmuş hem de tedavi yapılmış olur.


Kötü huylu kitle

Meme kanserinin tedavisi meme kanserinin evresine ve hastanın içinde bulunduğu sağlık durumuna 

göre değişiklik gösterir. Genellikle koruyucu cerrahi yöntemlere başvurmakla beraber girişimsel 

radyolojik yöntemlerin de başarısı kanıtlanmıştır.

Eğer kitlenin boyutu ve evresi müsait ise ameliyatsız tedavisi ayni ablasyonlar tercih edilebilir

RANDEVU VE ONLINE MUAYENE WHATSAPP TIKLAYINIZ 05523105711
Hastalık Sorgulama Programı