Bilgi
Salisilat zehirlenmesinin belirti ve bulguları sindirim kanalının iritasyonu, solunum merkezinin uyarılması, metabolizma hızının artması, karbonhidrat ve yağ metabolizması ile hemostazın bozulması sonucu oluşur. Başlıca belirtileri: Ateş, kulak çınlaması, sağırlık, bulantı, kusma, dehidratasyon, takipne (soluk alıp verme sayısında artış), baygınlık, uyarılabilirlikte artma, solunumsal alkaloz, metabolik asidoz, nöbet geçirme ve koma
Sebep
En sık kullanılan salisilat türevi asetilsalisilik asitdir (aspirin). Tüm salisilat türevleri bir defada yüksek dozda alındığında akut, uzun süreli yüksek dozda kullanıldığında kronik zehirlenmeye neden olur.
Bakım
-
Tahlil
Kısa sürede aşırı dozda ilaç alma öyküsüne eşlik eden tipik belirti ve bulgularla kolayca tanı konur. Yüksek dozda ilaç alma öyküsü yoksa, nörolojik belirti ve bulgularla birlikte kan gazları ölçümünde karma asit baz denge bozukluğu salisilat zehirlenmesini düşündürür.
Etken
Kısa süre içinde 150-300 mg/kg alındığında hafif ya da orta, 300 mg/kg’dan çok alındığında ciddi zehirlenmeye neden olur. Kronik zehirlenme 100 mg/kg/gün’den yüksek salisilat iki günden uzun süreyle alındığında ortaya çıkar.
Tedavi
Özgül antidotu yoktur. Temel ve ileri yaşam desteği verilir. Hastanın takibi gerekirse yoğun bakım koşullarında yapılmalıdır.
Risk

Hastalık Sorgulama Programı