Bilgi
Belirtileri arasında; baş ağrısı, görme kaybı, göz kapağında düşme, yüz ağrısı, gözün dışarı doğru fırlaması, göz şişliği, kas gücü kaybı, bilinç bulanıklığı, nöbet ve bayılmadır.
Sebep
Kavernöz sinüs, beyinden kanı uzaklaştıran toplardamarların, beyin içindeki boşluklarda birleşmesiyle oluşan, ağ şeklinde gözenekli bir yapıdır. Kavernöz sinüs kafatasının tabanında ve gözlerin arkasında bulunmaktadır. Kavernöz sinüs trombozu, kavernöz sinüs içinde kan pıhtısı oluşmasıdır. . Karotid arter (şah damarı) ve göz küresinin hareketlerini sağlayan 3. kafa siniri (okülomotor), 4. kafa siniri (troklearis) ve 6. kafa siniri (abdüsens) bu boşluktan geçer. Bu boşlukta oluşan kan pıhtısı, içinden geçen yapılar üzerinde bası etkisi oluşturarak görevlerini yapmalarına engel olur.
Bakım
-
Tahlil
Kavernöz sinüs trombozunun tanısı beyin tomografisi veya MR venografi ile konur.Ayrıca kişide pıhtılaşmaya eğilim yaratacak bir hastalık olup olmadığı da kan testleri yardımıyla araştırılabilir.
Etken
Kavernöz sinüs trombozunun nedeni, genellikle sinüsler, kulak, göz, burun ya da yüz cildindeki bir enfeksiyondan yayılan bakterilerdir. Staphylococcus aureus, tüm enfeksiyonların yaklaşık olarak %70’inden sorumludur.
Tedavi
Hastalığın tedavisi hastanede yatarak, damardan uygun antibiyotik verilmesi şeklinde yapılmaktadır. Ayrıca eşlik eden bulgu ya da belirtilere yönelik semptomatik tedaviler (nöbet görülmesi halinde tedaviye antiepileptik tedavi eklenmesi gibi) de verilecektir. Pıhtılaşmaya eğilim varsa ona yönelik de ilaç eklenebilir.
Risk
Tedavi edilmeyen yüz cildinde ya da cilt altındaki enfeksiyonlar, göz ya da kulak iltihapları kavernöz sinüs trombozuna neden olabilir. Etkin antibiyotiklerin kullanıma girmesi sonrası hastalığın hem görülme sıklığı belirgin bir şekilde azalmış, hem de bu hastalığa bağlı ölüm oranlarında düşüş olmuştur.

Hastalık Sorgulama Programı