Dr Sistem App
Göz Tembelliği

Bilgi
Göz tembelliğinin belirtileri arasında şaşılık, gözlerini kısarak bakma ve cisimleri görmeye çalışırken başını tuhaf şekilde tutma bulunmaktadır.
Sebep
Göz tembelliği gözde ve göz sinirinde yapısal hiçbir bozukluk olmamasına rağmen bir gözün diğer göze oranla veya her iki gözün normal sınırlara oranla daha düşük görme kapasitesinin olmasıdır. Tıbbi olarak ambliyopi olarak tanımlanmaktadır.
Bakım
-
Tahlil
Dört yaş öncesi rutin göz muayenesi önerilir. Muayenede göz doktoru gözlerde herhangi bir kayma olup olmadığını kontrol eder ve her iki gözün refraksiyon (kırma) değerlerini ölçer. Burada önemli olan nokta özellikle bir gözde, diğerinin çok üzerinde bir kırma kusuru olup olmadığıdır.
Etken
Gözün normal gelişimini tamamlayamaması sonucu ortaya çıkar. Daha çok büyümekte olan küçük çocuklarda meydana gelen bir görme problemidir. Bir göz diğeri kadar iyi görmezse ve bu durum düzeltilmezse, beyin zamanla görme problemi olan gözü ihmal eder ve bu gözden gelen görme sinyallerini almaz. Görmeyle ilgili bütün bilgiyi normal olan gözden alır. Bu durum anormal gözde kalıcı görme kaybıyla sonuçlanabilir.
Tedavi
Göz tembelliğinde tedavinin esası zayıf gözün kullandırılmasına dayanır. Bu, sağlam gözün özel bir bandajla haftalar bazen aylar boyunca kapatılması ile yapılır.
Risk
Bir gözde diğer göze oranla daha yüksek bir kırma kusurunun olması veya her iki gözde yüksek kırma kusurunun olması, şaşılık, görmeyi engelleyen katarakt, korneada leke, göz kapağında göz bebeğini kapayan düşüklük gibi göz hastalıkları olanlar göz tembelliği açısından risk altındadır.
İletişim

Merkez Ofis: Şirinyalı Mah. Tekelioğlu Cad. Aral Villa 16/2 Muratpaşa/Antalya
0 (242) 323 55 11
Bize Ulaşın

Bu site KOSGEB'in desteği ile yapılmıştır.

Uyarı:

DrSistem Sanal Sağlık Danışmanlığı Programı tüm kullanıcılarını şikayetler, branşlar ve uzmanlık konularında doğru bilgilendirmeyi amaçlamaktadır. Teşhis koymak ve tedavi planlamak amacıyla kurulmadığı gibi herhangi bir sağlık kurumu, kuruluşu ya da hekimi tavsiye etmemektedir. Temel amacı erken teşhisin önemini kamuoyuna duyurmak, kullanıcılar ile hekim ve uzmanlara triaj yaparak zaman ve emek kaybının önüne geçilmesidir. Sorumluluk site kullanıcısına aittir.

DrSistem, 1219 Sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun' un ve Tıbbi Deontoloji Tüzüğü' nün ilgili maddelerine uymaktadır.

Kullanıcı sözleşmesini okumak için tıklayınız
Gizlilik sözleşmesini okumak için tıklayınız
Hastalık Sorgulama Programı