Bilgi
Kasların çalışması sonucunda kasılma gücünde bir azalma ortaya çıkar ve bu güç azalması, giderek ağırlaşan bir hareket kaybına yol açar. Dinlendirilen kaslar kısmen de olsa kasılma güçlerini yeniden kazanır. Yavaş ilerleyen hastalık daha çok göz kaslarında, biraz daha az olarak yüz, altçene, boğaz, boyun kaslarında belirti verir. Sarkmış göz kapakları ve çift görme başta olmak üzere görme problemleri, şiddetli kas zayıflığı, yorgunluk, konuşurken kelimeleri yutma, konuşmada zorluk, boyun ve bacaklarda güçsüzlük gibi belirtiler görülmektedir.
Sebep
Özellikle kafa sinirlerinin denetlediği gözü hareket ettiren, çiğnemeyi ve yutkunmayı sağlayan kaslar ile yüz ve dil kasları gibi istemli hareket eden bazı kaslarda çabuk yorulma ve güçsüzlük gibi belirtilerle ortaya çıkan sinir ve kas sisteminin bir hastalığıdır.
Bakım
-
Tahlil
Detaylı tıbbi öykü, fizik muayene, kan tetkikleri, anti- asetilkolin reseptör antikorları, genetik testler ve EMG denilen elektromiyografi tetkiki ile tanı konulabilir.
Etken
Myastenia gravis kronik ve otoimmün bir hastalık olup, nöromüsküler kavşak denilen kaslar ile sinirlerin bağlantı yaptığı noktaları yok eden antikorların ortaya çıkması sonucu meydana gelmektedir. Hastalığın kesin nedeni bilinmemektedir.
Tedavi
Amaç kas fonksiyonunu artırmak, etkilenen yutma ve solunum kaslarının ortaya çıkaracağı problemlere engel olmaktır. Prostigmin veya Tensilon gibi antikolinesteraz etki gösteren ilaçlar, steroid, immunsupresif ilaçlar, İVİG ve plazmaferez tedavide kullanılmaktadır.
Risk
Hastalık kadınlarda erkeklere göre daha sık görülür. En çok 20-40 yaş arasında rastlanır. Hastalığı ağırlaştıran nedenler arasında, enfeksiyon hastalıkları, aşın fiziksel zorlanma ve gebelik sayılabilir.

Hastalık Sorgulama Programı