Myastenia Gravis


Bilgi

Kasların çalışması sonucunda kasılma gücünde bir azalma ortaya çıkar ve bu güç azalması, giderek ağırlaşan bir hareket kaybına yol açar. Dinlendirilen kaslar kısmen de olsa kasılma güçlerini yeniden kazanır. Yavaş ilerleyen hastalık daha çok göz kaslarında, biraz daha az olarak yüz, altçene, boğaz, boyun kaslarında belirti verir. Sarkmış göz kapakları ve çift görme başta olmak üzere görme problemleri, şiddetli kas zayıflığı, yorgunluk, konuşurken kelimeleri yutma, konuşmada zorluk, boyun ve bacaklarda güçsüzlük gibi belirtiler görülmektedir.

Sebep

Özellikle kafa sinirlerinin denetlediği gözü hareket ettiren, çiğnemeyi ve yutkunmayı sağlayan kaslar ile yüz ve dil kasları gibi istemli hareket eden bazı kaslarda çabuk yorulma ve güçsüzlük gibi belirtilerle ortaya çıkan sinir ve kas sisteminin bir hastalığıdır.

Bakım

-

Tahlil

Detaylı tıbbi öykü, fizik muayene, kan tetkikleri, anti- asetilkolin reseptör antikorları, genetik testler ve EMG denilen elektromiyografi tetkiki ile tanı konulabilir.

Etken

Myastenia gravis kronik ve otoimmün bir hastalık olup, nöromüsküler kavşak denilen kaslar ile sinirlerin bağlantı yaptığı noktaları yok eden antikorların ortaya çıkması sonucu meydana gelmektedir. Hastalığın kesin nedeni bilinmemektedir.

Tedavi

Amaç kas fonksiyonunu artırmak, etkilenen yutma ve solunum kaslarının ortaya çıkaracağı problemlere engel olmaktır. Prostigmin veya Tensilon gibi antikolinesteraz etki gösteren ilaçlar, steroid, immunsupresif ilaçlar, İVİG ve plazmaferez tedavide kullanılmaktadır.

Risk

Hastalık kadınlarda erkeklere göre daha sık görülür. En çok 20-40 yaş arasında rastlanır. Hastalığı ağırlaştıran nedenler arasında, enfeksiyon hastalıkları, aşın fiziksel zorlanma ve gebelik sayılabilir.
İletişim

Merkez Ofis: Şirinyalı Mah. Tekelioğlu Cad. Aral Villa 16/2 Muratpaşa/Antalya
Bize Ulaşın

Bu alan site ile ilgili soru, sorun ve görüşleriniz içindir. Sağlık ile ilgili konularınızı ilgili doktorun profilindeki 'Soru Sor' kısmından yazabilirsiniz.

Bu site KOSGEB'in desteği ile yapılmıştır.

Uyarı:

DrSistem Sanal Sağlık Danışmanlığı Programı tüm kullanıcılarını şikayetler, branşlar ve uzmanlık konularında doğru bilgilendirmeyi amaçlamaktadır. Teşhis koymak ve tedavi planlamak amacıyla kurulmadığı gibi herhangi bir sağlık kurumu, kuruluşu ya da hekimi tavsiye etmemektedir. Temel amacı erken teşhisin önemini kamuoyuna duyurmak, kullanıcılar ile hekim ve uzmanlara triaj yaparak zaman ve emek kaybının önüne geçilmesidir. Sorumluluk site kullanıcısına aittir.

DrSistem, 1219 Sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun' un ve Tıbbi Deontoloji Tüzüğü' nün ilgili maddelerine uymaktadır.

Kullanıcı sözleşmesini okumak için tıklayınız
Gizlilik sözleşmesini okumak için tıklayınız
Hastalık Sorgulama Programı