Bilgi
Hastalarda hiç bir belirti veremeyebileceği gibi el ve ayaklarda ağrı, uyuşma, iğnelenme belirtilere neden olabilir. Bu kişilerin el ve ayakları dokunma duyusunu kaybeder. Bir süre sonra da, kişi sıcak ve soğuk farkını algılayamaz hale gelir. Sinirlerdeki hasar ilerledikçe, sinir tutulmasına bağlı olarak ağrılar da oluşmaya başlar. Bu ağrılar nedeniyle kişi akşamları uyumakta zorlanır. İlerlemiş vakalarda kaslarda güçsüzlük, dokularda beslenme bozuklukları, ciltte renk değişikliklerine neden olabilir. Diyabetik nöropati kol ve bacak gibi uzuvları etkilediği gibi, bağırsaklar, idrar yolları cinsel organlar ve kalp gibi bazı iç organları ve sistemleri de etkileyebilir.
Sebep
Şeker hastalığına bağlı, özellikle yıllar süren kontrolsüz kan şekeri yüksekliklerine bağlı olarak sinirlerde meydana gelen hasara diyabetik nöropati adı verilir.
Bakım
-
Tahlil
Diyabetik nöropati tanısı hastalık öyküsü ve ayrıntılı bir bir nörolojik muayene ile konur. Muayenede kan basıncı, kalp hızı, kas gücü, yüzeyel duyu bozukluğu (dokunma, ağrı ve ısı), vibrasyon ve eklem pozisyonuna bakılır. Hekim gerekli görürse EMG denilen sinir iletim testi ve ürodinami denilen işeme testi gibi ileri tetkikler de yapılabilir.
Etken
Şeker hastalığının sinirlerde yaptığı tahribat sonucu, sinirler bir süre sonra görevini iyi yapamaz hale gelir.
Tedavi
Nörolog yönetiminde gerekli görülmesi halinde antidepresanlar, pregabalin, gabapentin, karbamazepin, duloksetin gibi ilaçlar kullanılmaktadır. Tüm bu tedavilere ek olarak kan şekerinin kontrolü, hipertansiyon kontrolü, düzenli egzersiz, sigara ve alkolün bırakılması hastalar mutlaka önerilmelidir.
Risk
Kan şekerinin iyi kontrolü diyabetik nöropatiden korunmanın en iyi yoludur. Ancak bu konuda genetik eğilimlerin rolü bulunduğu ileri sürülür ve gizli şeker denilen hastalarda bile diyabetik nöropati gelişebilmektedir. Sigara ve alkolün bırakılması riski azaltmaktadır.

Hastalık Sorgulama Programı