Bilgi
Gözlerde kızarıklık, öksürük, ses kısıklığı, nefes darlığı, boğaz ağrısı, hapşırma, burun tıkanıklığı gibi belirtiler görülebilir.
Sebep
Cisimlerin parçalanması, kırılması ve ezilmesi sırasında oluşan ve hava içinde asılı kalabilen veya zamanla çökelen parçacıkların genel olarak toz denilmektedir. Ağız ve burun yoluyla alınabilir ve bu parçacıklara maruz kalındığında tüm solunum sistemi etkilenebilmektedir.
Bakım
-
Tahlil
Toza maruz kalan hastanın tanısı fizik muayene ve maruziyet öyküsünün dikkatle sorgulanması ile konabilir. Ayrıca ortam tozu ve Toz Maruziyet Ölçümleri de teknik olarak yapılabilmektedir.
Etken
Ağız ve burun yoluyla alınan, havada asılı kalan tüm parçacıklar.
Tedavi
Toz maruziyeti ile mücadele, ev ortamının ve işyeri çalışma koşullarının iyileştirilmesi ve şüpheli tozların ortamdan uzaklaştırılması ile yapılmaktadır. İşyerlerinde müsaade edilen solunabilir toz sınır değerlerinin aşılmamasına özen gösterilerek hastalığın oluşumuna engel olunabilir.
Risk
İş yerlerinde çeşitli işlemler sonucu oluşan ve havada askıya geçen tozları uzun süre soluyan işçilerde çeşitli akciğer hastalıkları görülebilmektedir.

Hastalık Sorgulama Programı