Bilgi
Kuş gribinde ateş, halsizlik, boğaz ağrısı, öksürük, solunum güçlüğü ve zatürre gibi solunum sistemine ait bulgu ya da belirtiler görülmektedir.
Sebep
İnsan ve diğer canlı türleri gibi kanatlı hayvanlar da gribe yakalanabilmektedir. Kuş gribinin çok sayıda çeşidi olmakla birlikte, alarma yol açan ve Türkiye’de de tespit edilmiş olan ölümcül kuş gribi virüsü H5N1 ailesinden gelen virüstür. Göçmen kuşlar virüsün doğal taşıyıcıları. Kuş gribi virüsü en çok kümes hayvanlarını etkiliyor.
Bakım
-
Tahlil
İnsanda hastalığın tanısı, boğaz sürüntüsü örneklerinde virüsün veya antijenlerinin tespit edilmesiyle konulur. Ateşe rağmen kanda lökosit ve trombosit sayısının düşük olması tanıda yol gösterici olabilir. Akciğer filminde viral zatürreyi düşündürecek bulgular görülecektir.
Etken
Hastalık etkeni Orthomyxoviridae familyasından Influenza gurubuna ait, tek sarmallı, RNA taşıyan Influenza A virüsudur.
Tedavi
Oseltamivir ve zanamivir gibi antiviral ilaçlar kuş gribi virüsüne karşı etkilidir. Tedavinin ilk 48 saatte kullanılmasının yaşamsal önemi vardır. Ancak zamanında teşhis edilip tedaviye başlansa bile ölüm riski oldukça yüksektir. Henüz kesin sonuç veren bir aşısı geliştirilememiştir.
Risk
Kuş gribi, hasta ve hastalıktan ölmüş hayvanlarla yakın temas halindeki insanlara bulaşabilir. Bu hayvanların gözyaşı, burun akıntısı, boğaz akıntısı veya dışkısıyla temas edenler de hastalığa yakalanabilir. Ayrıca bu atıklarla kirlenen yüzeylerle temas etmek ya da havayı solumak da hastalığı insanlara bulaştırabilir.

Hastalık Sorgulama Programı