Bilgi
Çocuklarda gelişme ve büyüme geriliği önemli bir belirtidir. Erişkinlerde ise; halsizlik, güçsüzlük, kolay yorulma, üşüme, soğuğa tahammülsüzlük, seste kısıklık ve kalınlaşma, el, yüz ve bacaklarda şişlik, adet düzensizliği, çok uyuma gibi belirtiler görülebilir. Düşük tiroid hormonu tüm vücut fonksiyonlarını etkileyebilir ve eğer çok ağırsa koma (miksödem) ve ölüme neden olabilir.
Sebep
Tiroid bezinin az çalışmasına hipotiroidizm adı verilir. Hipotiroidizm tiroid bezinin gerekenden az hormon salgılaması nedeniyle oluşan bir hastalıktır. Kan dolaşımında tiroid hormonları (T4 ve T3) düşük olduğundan metabolizma yavaşlar ve bu duruma bağlı şikayet ve belirtiler ortaya çıkar.
Bakım
-
Tahlil
Hastanın yakınmaları, tıbbi öykü, aile öyküsü, fizik muayene, kan testleri (tiroid hormon düzeyleri, tiroid otoantikorları), tiroid bezi ultrasonografisi ile tanı konur.
Etken
Tiroid hormon azlığı ya tiroid bezi, ya hipofiz bezi ya da hipotalamustaki bozukluklardan kaynaklanmaktadır. Hipotiroidiye neden olan hastalıkların başında Hashimoto tiroiditi denilen ve tiroid bezinin nedeni bilinmeyen bir şekilde hasara uğramasıyla oluşan bir hastalık vardır. Tiroid ameliyatı sonrası hormon salgılayacak kadar yeteri kadar doku kalmayınca ve radyoaktif iyod tedavisi yapılan hastalarda da tiroid bezi tahrip edildiğinden hipotiroidi gelişebilmektedir. Tiroid hormon azlığında, dışarıdan alınan tiroid hormon ilaçları yetersiz miktarda olursa da hipotiroidi durumu devam eder.
Tedavi
Tiroksin (T4) hormonu vererek tedavi edilir. Geçici vakalar hariç T4 hormonunun ömür boyu alınacağı unutulmamalıdır. Hastalar aslında içtikleri T4 hormonunun organizmaya yabancı bir madde olmadığını, tiroid bezlerinin üretemediği hormon eksikliğinin yerine konduğunu iyi kavramalıdırlar.
Risk
Sıklıkla orta yaşlı kadınlarda ortaya çıkar. Fakat diğer yaşlarda ve erkeklerde de görülür. Ailede herhangi bir tiroid bezi hastalığı olanlarda hipotiroidi gelişme riski daha fazladır. Şeker hastaları, romatoid artriti ya da kansızlığı olanlarda risk biraz artmıştır. Ayrıca yeterince iyot almayan, iyottan fakir besinlerle beslenenler veya iyodu vücutta kullanamayan kişilerde hipotiroidi gelişme ihtimali fazladır.

Hastalık Sorgulama Programı