Bilgi
Hipokalsemi hayatı tehdit eden sorunlara yol açabilir. Hipokalsemide, kas spazmları, kaslarda güçsüzlük ve kramplar, kalp ritm bozukluğu (aritmi), uyuşukluk, halsizlik, bitkinlik, bayılma, çarpıntı hissi veya kalp atım hızında yavaşlama, bayılma, nöbet ve solunum sorunları meydana gelebilir. Şiddetli hipokalseminin en sık görülen belirtisi nöbetlerdir.
Sebep
Hipokalsemi serum kalsiyum düzeylerinin normalin altına düşmesidir. Total kalsiyum düzeyleri 8, 5 -10, 5 mg/dl gibi oldukça dar sınırlarda tutulur. Hücre fonksiyonları, sinir iletisi, kemik yapısı, kan pıhtılaşması, kalp ve kasın kasılması gibi pek çok yaşamsal olayda kalsiyum kullanılmaktadır. Kalsiyum dengesi, bazı hormonlara (parathormon, kalsitonin), vitamin-D’ye ve bazı elektrolitlere (magnezyum ve fosfat) bağlıdır.
Bakım
-
Tahlil
Detaylı tıbbi öykü, fizik muayene, kan tetkikleri (kalsiyum, fosfor, magnezyum gibi elektrolitler başta olmak üzere), Vitamin D düzeyi, Parathormon düzeyi, idrada kalsiyum düzeyi tanıda kullanılabilir.
Etken
Hipokalsemi nedenleri arasında; parathormon azlığı, vitamin-D eksikliği, tiroid ameliyatı sırasında paratiroid bezinin hasar görmesi, pankreatit (pankreas iltihabı), böbrek yetmezliği, kanser, ağır enfeksiyonlar (sepsis), bazı ilaçlar ve kemoterapi tedavileri bulunmaktadır.
Tedavi
Ciddi belirtiler gösteren hipokalsemi acil tedavi gerektiren bir durumdur ve hasta tedavi edilmez ise gırtlak kaslarında kasılma (laringospazm) ve kardiyolojik nedenlerden ölebilir. Ağız yolu ile verilen kalsiyum tuzları ve vitamin D analogları hipokalsemili hastaların tedavisinde temel tedaviyi oluşturur. Akut hipokalsemi acil tedavi gerektirir. Acil tablo düzeldikten sonra esas tedavi, neden olan faktörlerin bulunması ve ortadan kaldırılmasıdır.
Risk
Kronik hipokalsemili hastalarda hastalığın süresine ve şiddetine bağlı olarak katarakt sık görülür.

Hastalık Sorgulama Programı