Bilgi
Özellikle el kol bacak kaslarının tutulması ile saçları taramak, çömelmek, ayağa kalkmak zorlaşır. Dermatomiyozitte deri tutulumları da çok karakteristiktir; özellikle üst göz kapaklarında açık morumsu renk ve şişlikler, el sırtı ve el parmak eklemlerinin üzerinde kırmızı kabartılar gözlenir. Diğer belirtiler arasında, güneşe karşı duyarlılık, yumuşak doku kireçlenmeleri, kırıklık, halsizlik, ateş, yutma güçlüğü, nefes darlığı olarak sıralanabilir.
Sebep
Dermatomiyozit, kaslarda zayıflık ve deri döküntüleri ile kendini gösteren kronik, otoimmün bir hastalıktır. Otoimmün hastalıklarda; hastaların bağışıklık sistemi kendi vücut hücrelerine ve dokularına saldırır. Dermatomiyozitte ise vücudun kendi kendine başlattığı bu saldırıda; başlıca kaslar ve cilt etkilenir. Her yaşta görülebilir. Ancak, daha çok yetişkinlerde 40’lı ve 60’lı yaşlarda, çocuklarda ise 5-15 yaş arasında görülür. Kadınlarda erkeklere göre daha sık görülür.
Bakım
-
Tahlil
Detaylı tıbbi öykü, fizik muayene, kan tetkikleri, immünolojik testler, cilt ve kas biyopsisi
Etken
Başlıca kaslar ve cilt dokusunun hedef olduğu otoimmün bir hastalıktır.
Tedavi
Dermatomiyozit ile romatoloji bölümü ilgilenmektedir. Tedavisinde, kortizon ve bağışıklık sistemini baskılayıcı ilaçlar kullanılmaktadır.
Risk
Mikrobiyal bir faktör (virüs, bakteri yada parazit), aşırı fiziksel egzersiz, güneş ışınları veya bazı ilaçlar dermatomiyoziti tetikleyebilmektedir. Bu kişiler güneşe karşı duyarlıdır. Yüzde kızarıklık ve şişmeler meydana gelir.

Hastalık Sorgulama Programı