Bilgi
Hastalık belirtileri arasında ateş, titreme, yorgunluk, gece terlemesi, eklemde ağrı, vücut ağrıları, iştahsızlık, anormal kalp sesi, kalp üfürümü, nefes darlığı, bacaklarda şişlik ve karın şişliği bulunur.
Sebep
Kalp odacıklarının içini ve kalp kapakçıklarını örten zara endokart denir. Endokardit, bu endokart tabakasının iltihabıdır. En sık kalp kapakları iltihaplanır. Meydana gelen hasarın derecesine göre kalp fonksiyonlarında bozulma oluşur.
Bakım
-
Tahlil
Detaylı tıbbi öykü, fizik muayene, kalp odaklarının dinlenmesi, kan tetkikleri, kan kültürleri, EKG, Ekokardiyografi
Etken
İltihaplanmaya en sık bakteriler neden olur, ancak mantarlar da endokardit yapabilir. Kan yoluyla kalbe gelen bakteri burada yerleşir ve çoğalmaya başlar. Çoğaldıkça, doku hasarı meydana gelir.
Tedavi
Kalp kapakçığı anormal yapıda olan kişilerde, özellikle çekimi veya diğer tıbbi işlemlerden sonra endokardit gelişebilir. İşlemden önce ve işlem süresince antibiyotik kullanımı endokardit gelişimini engellemeye yardımcı olabilir. Endokardit tedavi edilmezse felç (inme) ve kalp yetmezliğine neden olabilir. Esas olan elbette endokardit gelişiminin riskli gruplarda önceden engellenmesidir. Endokardit tanısı konulduğunda hasta yatırılmalı ve uzun süre damardan antibiyotik tedavileri uygulanmalıdır.
Risk
Yapısal olarak anormal olan, hasarlı olan kalp kapakları ve protez kapaklar iltihaplanmaya daha yatkındır. Yine damar içi ilaç kullanımı da endokardit riskini arttırır.

Hastalık Sorgulama Programı