Bilgi
Beyindeki bütün anevrizmalar kanamaz. Dolayısıyla çoğu zaman herhangi bir bulgu ya da belirtiye neden olmaz. Ancak bazen anevrizmalar patlar veya büyük bir beyin kanamasına yol açabilir. Bu durumda çok ciddi bulgular (inme, koma) ve ölüm oluşabilir. En sık rastlanan bulgu ani başlayan çok şiddetli baş ağrısıdır.
Sebep
Beyin damarlarından birinin içindeki kas tabakasının zayıflığından dolayı damarda oluşan balonlaşmaya beyin anevrizması denir. Bu balonlaşma damar duvarında incelme ve zayıflamaya neden olur. Bu damarın zayıfladığı bu yerden yırtılması sonucunda oluşan beyin içi kanamaya subaraknoid kanama denir. Bu tür kanamalar inmeye, komaya veya ölüme neden olabilir.
Bakım
-
Tahlil
Detaylı tıbbi öykü, fizik muayene, kan tetkikleri, BT anjiyografi, MR anjiyografi ve gereğinde DSA (digital subtraction angiography).
Etken
Beyin anevrizmalarının kesin nedeni bilinmemektedir. Ancak bazı faktörlerin beyin anevrizmalarının oluşumuna katkıda bulunduğu kabul edilmektedir. Bu faktörler şunlardır; yüksek tansiyon, sigara kullanımı, genetik yatkınlık, kan damarlarında zedelenme, bazı enfeksiyonlar.
Tedavi
Şu anda var olan tedavi seçenekleri tıbbi (ilaç tedavisi), cerrahi ve endovasküler olarak üçe ayrılmaktadır. Yırtılmamış bir beyin anevrizmasının tek tedavisi tıbbi tedavidir. Tıbbi tedavi yaklaşımı da sigaranın bırakılması ve kan basıncının kontrolü stratejilerine dayanır. Endovasküler yay uygulamasının da amacı cerrahi kliplerde olduğu gibi anevrizmanın yok edilmesidir.
Risk
Sigara ve yüksek kan basıncının anevrizma oluşumunda katkısı olduğunu bilindiğinden, sigaranın bırakılması ve kan basıncının kontrol altında olması hayati önemdedir.

Hastalık Sorgulama Programı