Bilgi
Tipik belirtiler bulantı, kusma, baş ağrısı, göğüs ağrısı, bilinç bulanıklığı, nöbet, koma, şuur kapanmasıdır. Teneffüs edilen havada çok fazla miktarda karbon monoksit olması, ciddi doku hasarlarına yol açarak vücudun oksijen emme yeteneğini azaltır. Ciddi karbon monoksit zehirlenmeleri ölüme bile yol açabilir.
Sebep
Karbonmonoksit, petrol, gaz, odun ya da kömürün yanmasıyla ortaya çıkan renksiz, kokusuz ve tatsız bir gazdır. Nefes alma ile akciğerlere ve oradan kana geçen havadaki oksijen, kanda eritrositlerin içinde bulunan bir madde olan hemoglobine bağlanarak taşınır. Karbonmonoksidin hemoglobine bağlanma kapasitesi, oksijenin hemoglobine bağlanma kapasitesine göre çok daha yüksektir. Karbonmonoksit zehirlenmesinin nedeni de tam olarak budur. Böylece kuvvetli bir şekilde karbonmonoksit gazına bağlanan hemoglobin vücudun ihtiyacı olan oksijeni taşıyamaz hale gelir.
Bakım
-
Tahlil
Detaylı tıbbi öykü, fizik muayene ve zehirlenme tanısını doğrulamak için de kandaki karbon monoksit değerlerine bakmak üzere kan testi yaptırılabilir
Etken
Karbonmonoksit zehirlenmesi hayatı tehdit eden bir durumdur ve kişi fazla miktarda karbonmonoksit soluduğunda meydana gelmektedir. Zehirlenme genellikle soba dumanından ya da yangınlarda dumana maruz kalma nedeniyle olur.
Tedavi
Karbonmonoksit zehirlenmesi acil bir durumdur ve acil tıp bölümü tarafından tedavi edilir. Burun ve ağız üzerine yerleştirilen bir maske ile saf oksijen teneffüs edilmesi sağlanır. Bazı durumlarda, hasta basınçlı bir odaya alınarak hiperbarik oksijen tedavisi uygulanır.
Risk
Bu gaz özellikle hamile kadınlar için çok tehlikelidir, anne karnındaki bebek karbonmonoksidin zarar verici etkilerine çok duyarlıdır. Çelik endüstrisinde çalışanlar, otomobil tamircileri, itfaiye çalışanları, kapalı garajlarda çalışanlar, kalorifer kazanı dairesinde çalışanlar karbonmonoksit zehirlenmesi açısından risk altındadır.

Hastalık Sorgulama Programı