Bilgi
Tipik belirtileri arasında; ateş, cilt döküntüleri, eklem ağrısı, genital bölgede ağrısız yara, lenf bezlerinde büyüme sayılabilir. Hastalık eğer tedavi edilmezse, giderek ağırlaşan üç evreden oluşur. İlk evrede (primer sifiliz), genellikle genital bölgede ağrısız yaralar görülür. İkinci evrede (sekonder sifiliz), ateş, döküntü ve eklem ağrıları vardır. İleri evre sifiliz olan üçüncü evrede (tersiyer sifiliz) ise, beyin, kalp, kan damarı ve kemiklerde geri dönüşü olmayan hasarlar meydana gelir.
Sebep
Sifiliz ya da frengi, Treponema pallidum adı verilen bir bakterinin neden olduğu cinsel yolla veya hasar görmüş cilt dokusuna doğrudan temasla bulaşan bulaşıcı bir hastalıktır.
Bakım
-
Tahlil
Sifiliz tanısını koymak zordur. Çünkü frengi hastalığı pek çok hastalığı taklit eden klinik görünümler oluşturabilmektedir. Temas yeri olan genital bölgede ağrısız, düzgün yüzeyli, kırmızı, yaraların varlığı tanı koymada değerli bir muayene bulgusudur. Cilt döküntülerinden T. Pallidum isimli etkenin izole edilmesi ve VDRL, RPR, TPHA testi denilen laboratuvar yöntemleri ile etkenin izolasyonu tanı yöntemleridir.
Etken
Treponema pallidum adı verilen bir bakteri
Tedavi
Erken teşhisle sifilizin tedavisi kesin olarak mümkündür. Penisilin grubu antibiyotiklerle yapılmaktadır.
Risk
Çok eşlilikten uzak durmak, ilişkilerde prezervatif kullanmak, şüpheli kişiler ile yakın temaslarda bulunmamak ve hijyenik tuvaletleri tercih etmek alınabilecek önlemler arasındadır.

Hastalık Sorgulama Programı