Bilgi
Erkek meme kanseri hastalarının hemen tümünde görülen yakınma, meme başı veya arkasında kitledir. Sert, ağrısız, düzensiz kenarlı bu kitle ile birlikte meme başından şeffaf veya kanlı akıntı hastaların yüzde 80'inde görülür.
Sebep
Memenin kötü huylu tümörü olan meme kanseri, hücrelerin sınırsız ve kontrolsüz çoğalmaya, büyümeye başlaması sonucu oluşur. Meme kanserinin kadınlara özgü bir hastalık olduğu sanılır ancak tüm meme kanserlerinin yaklaşık %1’i erkeklerde görülür.
Bakım
-
Tahlil
Meme muayenesi başlıca tanı yöntemidir. Mamografi, memenin röntgen filmidir. Mamografi yanında, meme ultrasonu veya MRG (manyetik rezonans görüntüleme) de tanıda kullanılabilir. Bu tetkiklerden sonra gerekli görülen olgularda iğne biyopsisi yapılır. Meme kanseri kesin tanısı ancak patolojik inceleme ile ortaya konabilir.
Etken
Kesin etken bilinmemekle birlikte çok sayıda risk faktörünün varlığı bilinmektedir. Meme kanseri geçmişi olan yakın bir akrabanızın varlığı, bu akrabaların hastalandığında 40 yaşının altında olması ve her iki memesinde de hastalık görülmesi hallerinde risk daha da artacaktır.
Tedavi
Erkeklerde meme kanseri daha çok 60 yaş üstünde görülür. Çoğu zaman erkekler bu hastalığın farkına varamaz ve bu nedenle hastalık tanısı kadınlara göre daha geç konur. Bu nedenle kanser tanısı konduğunda hastalık genellikle ilerlemiş olur ve tedavisi de zorlaşır. Hastalığın evresi, patolojik inceleme sonrası saptanan tümör özelliklerine göre cerrahi, kemoterapi, radyoterapi, hormonal tedavi ve biyolojik tedaviler tek başlarına veya bir arada kullanılarak tedavi yapılmaktadır.
Risk
Kadın olmak meme kanseri oluşum riskini artırır. Ancak meme kanseri olan her 100 kadına karşılık bir erkekte aynı hastalık görülecektir. Erkeklerde bu kadar az görülmesinin iki nedeni, erkeklerde meme dokusunun nispeten azlığı ve erkeklerin hormonal yapısının kadınlardan farklı olmasıdır. Meme kanseri geçmişi olan yakın bir akrabanızın varlığı, bu akrabaların hastalandığında 40 yaşının altında olması ve her iki memesinde de hastalık görülmesi hallerinde hastalık riski artmaktadır.

Hastalık Sorgulama Programı