Bilgi
Hastalık sinsice ilerler ve nefes darlığı, öksürük, hırıltılı solunum gibi belirtilerle ortaya çıkar. Akciğerlerde asbestozis gelişmesinin en tehlikeli yanı, asbestozisin yüksekoranda akciğer bronş kanserine neden olmasıdır. Hastalığın ilk belirtileri asbest ile temasın üzerinde 5-10 yıl geçtikten sonra ortaya çıkmaktadır.
Sebep
Akciğerlerde toz birikimi sonucu doku hasarı ile seyreden hastalığa genel olarak pnömokonyoz adı verilir. Asbestozis, asbest tozlarının akciğerlerde neden olduğu bir pnömokonyoz çeşididir. Kirli kent havasında, bazı maden ocaklarında ve asbest maddesinin kullanıldığı iş yerlerinde asbest tozlarının havada bulunduğu düşünülmektedir. Özellikle tersane işçilerinde % 15 oranında asbestozise rastlandığı bildirilmiştir. Asbest tozlarının uzun süre solunması, akciğerlerde fibrozla (sertleşme, büzüşme) sonuçlanan bir sürecin başlanmasına neden olmaktadır.
Bakım
-
Tahlil
Detaylı tıbbi öykü, çalışma-meslek öyküsü, aile öyküsü, fizik muayene, akciğer grafisi, solunum fonksiyon testleri, kan tetkikleri, gereğinde akciğer tomografisi, bronkoskopi ve biyopsi.
Etken
Asbest tozlarının uzun süre solunması
Tedavi
Sigara kullanımı asbestozisin yaratacağı olumsuz etkileri kamçılamaktadır. Asbestozisin de diğer pnömokonyoz vakalarında olduğu gibi özel bir tedavisi yoktur. Çalışma yerlerindeki havalandırmanın uygun ölçülerde sağlanması etkili bir önlemdir.
Risk
Asbestozis, akciğer kanserine (bronş kanseri) ve akciğer zarından kaynaklanan bir tümör olan mezotelyomaya neden olabilir.

Hastalık Sorgulama Programı