Bilgi
Tipik belirtileri arasında; kabızlık, bulantı, sık idrar çıkma, halsizlik, güçsüzlük, bayılma, çarpıntı, kas seğirmeleri, kas güçsüzlüğü, kramplar, kalpte aritmi, kas yıkımı ve solunum güçlüğü sayılabilir.
Sebep
Potasyum kalp de dahil olmak üzere sinir ve kas hücrelerinin işlevi için önemli bir elektrolittir. Serum potasyum düzeyinin normalden düşük olması hipokalemi (hipopotasemi) olarak tanımlanır. Normal şartlar altında, sağlıklı bir yetişkinde serum potasyum düzeyinin normal değeri 3,5-5 mEq/L’ dir.
Bakım
-
Tahlil
İlaç ve hastalık öyküsü, fizik muayene yanında; kan sayımı, böbrek fonksiyon testleri, kan şekeri, kan ve idrar potasyum düzeyi, EKG, arter kan gazı tetkikleri tanıda kullanılacaktır. Tipik EKG değişiklikleri tanı koymada değerli bir ipucu niteliğindedir.
Etken
: Hipokaleminin başlıca nedenleri arasında, özellikle idrar söktürücüler olmak üzere bazı ilaçlar, böbrek hastalığı, magnezyum düşüklüğü, uzun süren ishaller, şiddetli kusma ve yeme bozuklukları (bulumia) bulunmaktadır.
Tedavi
Tedavi, hipokaleminin ciddiyetine ve semptomlar ile birlikte EKG anormalliklerinin varlığına bağlıdır. Potasyumun kademeli olarak takviye edilmesi (replasmanı) hedeftir. Acil durumda damardan potasyum infüzyonu gerekir ki bu tedavi ancak doktor kontrolünde ve monitörize halde uygulanmalıdır. Asıl tedavi potasyum düşüklüğü yapan nedenin bulunup (kullanmakta olduğu bir ilacı kesilmesi gibi) ortadan kaldırılmasıdır.
Risk
Hipokalemi, hastanede yatan hastalarda sık görülür. Özellikle daha önceden kalp hastalığı olan hastalarda ve digoksin tedavisi alan hastalarda hipokalemi aritmi (ritim bozukluğu) riskini belirgin olarak artırmaktadır.

Hastalık Sorgulama Programı