Bilgi
Tipik belirtiler el ve ayak parmaklarında solgunluk, soğukluk, şişme ve hissizlik ile el ve ayak derisinde kalınlaşmadır. CREST Sendromu ile oluşabilecek ciddi belirtiler ve komplikasyonlar ise yutkunma güçlüğü, böbrek hasarı, hipertansiyon ve anormal ve düzensiz kalp ritmidir. Yaygın sklerodermaya göre organ tutulumu geç başlar ve nispeten daha iyi seyirlidir.
Sebep
CREST Sendromu sistemik skleroderma hastalığının bir türüdür ve vücudun bağ dokularına saldıran, kronik, ilerleyici bir otoimmün hastalıktır. Vücudun herhangi bir bölgesini etkileyebilir. CREST adı, bu hastalığın tuttuğu deri, kaslar sindirim sistemi, diğer organlar ve damarların İngilizce isimlerinin baş harflerinden oluşmaktadır (calsinozis, raynaud, esofageal dismotilite, sklerodaktili, telenjektazi).
Bakım
-
Tahlil
Öncelikle belirtiler de dahil tıbbi geçmiş eksiksiz biçimde öğrenilir, ardından deri odaklı bir fiziksel muayene yapılır. Vücudun ürettiği antikorları ölçebilmek için yapılan kan testi tanı koydurucu testlerdendir. Ayrıca biyopsi de yapılabilir.
Etken
CREST Sendromunun gerçek nedeni bilinmemektedir ancak otoimmün (vücudun kendi kendini tahrip ettiği) hastalıklar içinde sınıflandırılmaktadır. Bağışıklık sistemi sağlıklı dokuları vücuda giren yabancı ve tehlikeli olarak algılar ve onlara saldırır. Bu süreç, deri, damar ve diğer organları ciddi bir biçimde etkileyebilecek olan kollajen denilen proteinin aşırı üretilmesi ve doku sertleşmesi ile sonuçlanır.
Tedavi
CREST Sendromunun tedavisi belirtilerin şiddetine, komplikasyonun varlığına, kişinin yaşına, sağlık geçmişine ve diğer faktörlere bağlı olarak değişiklik gösterir. İlaç, yaşam tarzı değişimi, fizik tedavi ve egzersiz birleştirilerek bir tedavi uygulanabilir. Kollajen yapımını azaltan veya hastalığın seyrini çok iyi etkileyebilen bir ilaç henüz yoktur.
Risk
Nadir görülen bir hastalıktır ancak Afrikalı-Amerikalılarda Beyazlara nazaran daha yaygın olarak gelişir. Ayrıca erkeklere nazaran kadınlarda daha yaygındır.

Hastalık Sorgulama Programı