Bilgi
Spinal stenoz her zaman belirti vermeyebilir. Eğer varsa belirtileri; sırt ya da bacaklarda ağrı, uyuşukluk ve kramptır. Bacaklarda kuvvetsizlik meydana gelebilir. Yakınmalar uzun süre ayakta kalma ve yürümeyle artabilir. Belirtiler devamlı ya da nöbetler biçiminde gelip geçen şekilde olabilir. Sınırlı bir süre yürüdükten sonra bacaklarda güçsüzlük ve uyuşma nedeniyle durma ve çömelme gereği duyulabilir.
Sebep
Spinal stenoz, halk arasında dar kanal olarak bilinen bir hastalık olup, sık görülen bir hastalıktır. Genellikle bel omurlarında görülmekte ve lomber spinal stenoz olarak adlandırılmaktadır. Ancak boyun omurlarında da olabilir. Omuriliğin geçtiği kanal ve omurilikten çıkan sinirlerin geçtiği deliklerin bir şekilde daralması durumu olarak tarif edilebilir.
Bakım
-
Tahlil
Tanı klinik olarak öykü ve fizik muayene ile konur. Tanıyı teyid etmek için direk grafi MR ve tomografi gibi görüntüleme yöntemlerine başvurulabilir.
Etken
Omurlar arasında disk adı verilen yapılar vardır. Bu diskler yaş ilerledikçe sıvı miktarlarını kaybederler ve bu durum diskin yük taşıma yeteneğinin azalmasına yol açar. Diskler sertleşerek bulunduğu yerden spinal kanala doğru yer değiştirir ve kanal çapının daralmasına neden olabilir.
Tedavi
Ağrıya sebep olan bir darlık varlığında, öncelikle antiinflamatuar tedavi ve ağrı kesiciler gibi cerrahi olmayan yöntemler denenmelidir. Yanıt alınamaması halinde cerrahi tedaviye geçilmesi uygun olacaktır.
Risk

Hastalık Sorgulama Programı