Bilgi
Tipik Belirtileri; alt bacağın ön yüzünde görülen kırmızı, ağrılı, dokunmakla hassas cilt döküntüsü ve ateştir.
Sebep
Eriteme nodozum, genellikle bacakların (kaval kemiği) ön yüzünde ve iki taraflı olarak bulunan, deriden kabarık, kırmızı, sıcak, üzerlerine basmakla çok ağrılı olan nodüllerdir (yumuru). İnflamasyona bağlı görülen nodüllerin en sık nedenidir.
Bakım
-
Tahlil
Eritema nodozum genellikle klinik olarak yani muayene ve öykü ile teşhis edilir. Tanı konduktan sonra hastalığın altında yatan başka bir hastalığın, enfeksiyonun ve diğer nedenlerin olup olmadığının tespit edilmesi için kan testleri, boğaz kültürü, görüntüleme yöntemleri ve hastanın kullandığı ilacın kesilmesi gibi teşhis yöntemlerine başvurulur.
Etken
Sıklıkla bazı enfeksiyonlar (tüberküloz, yersinia, salmonella, campylobacter, streptokok), ilaçlar (doğum kontrol hapları, sulfonamidler, östrojenler) ve bazı kronik hastalıklarla (sarkoidoz, Crohn hastalığı, ülseratif kolit) bağlı olarak gelişirler. Bazen de altta yatan herhangi bir sebep bulunamaz (idiyopatik).
Tedavi
Eritema nodozum tedavisinde altta yatan neden tedavi edildiğinde genellikle şişlikler (nodüller) kaybolur. Tedavide yatak istirahati, analjezik ilaçlar ve bazen de kortikosteroid ilaç tedavileri ve/veya antibiyotik tedavileri gerekebilir. Eritema nodozum tedavisinden sonra lezyonlar yaklaşık bir ay içinde gerilemeye başlar.
Risk
Kadınlarda erkeklerden daha sık görülür. Çoğunlukla 20-35 yaş arası kişilerde meydana gelmektedir.

Hastalık Sorgulama Programı