Bilgi
Tipik belirtiler; karın ağrısı, karın şişliği, karıda sıvı birikmesi (asit), kolay kanama ve morarma, kusma, bilinç bulanıklığı, sarılık ve güçsüzlüktür. Sirozun son evresinde olan hastalarda aşırı kanama ve bilinç bulanıklığı görülebilir.
Sebep
Karaciğer, vücutta açığa çıkan metabolizma artığı zehirli maddelerin temizlenmesi, kanın pıhtılaşmasını sağlayan maddelerin (pıhtılaşma faktörleri) üretimi ve alınan besinlerin sindiriminde görev alan bir organdır. Farklı nedenlerden dolayı karaciğer dokusunun normal yapısını kaybetmesi, sertleşmesi ve nedbeleşmesi (fibrozis) sonucu görevini yapamaz hale gelmesine siroz veya karaciğer sirozu denir.
Bakım
-
Tahlil
Detaylı tıbbi öykü (hepatit öyküsü, alkol alımı vs.), fizik muayene ve kan tahlilleri (kanda albumin düzeyi düşük, bilirubin seviyesi yüksek) ve gerekirse karaciğerden biyopsi yani parça alınır. Ultrason görüntüleme ile karaciğer görüntülenir.
Etken
Sirozun en sık görülen nedenleri alkol kullanımı ve viral enfeksiyonlar sonucu gelişen kronik hepatitlerdir. Siroza dönüşebilen viral hepatitler hepatit B ve hepatit C dir. Sirozun daha nadir görülen nedenleri arasında ise otoimmün hastalıklar, bazı ilaçlar, hemakromatozis (karaciğerde demir birikmesi) ve Wilson hastalığıdır (karaciğerde bakır birikmesi) sayılabilir.
Tedavi
Siroz, karaciğerde geri dönüşümü olmayan hasar anlamına gelse de, sirozun erken evresinde olan bir kişi, gastroenteroloji uzmanı tarafından yönetilen uygun bir tedaviyle uzun yıllar boyunca oldukça aktif bir yaşam sürebilir. Diğer yandan, ilerlemiş siroz hastası için de karaciğer nakli seçeneği mevcuttur.
Risk
Sirozun sebebi ne olursa olsun, alkol kullanımı bırakılmalıdır. Karaciğer yetersiz olduğundan rastgele kullanılan ilaçlar karaciğere ve tüm vücuda zarar verebilir. Bu nedenle doktora danışmadan herhangi bir ilaç, vitamin, takviye ürün kullanımından kaçınılmalıdır. Sirozun ileri evrelerinde, yetersiz kan pıhtılaşması ve kanamaya eğilim olacağından, temas sporlarından, kanama riski doğuracak eylemlerden kaçınılmalıdır.

Hastalık Sorgulama Programı