Bilgi
Akut iskemide; ani başlayan, bir kaç saat içinde şiddeti giderek artan ve genellikle göbek çevresi veya karnın daha geniş bir bölgesinde hissedilen şiddetli karın ağrısı bulunur. Bulantı, kusma olabilir. Ateş ve ishal eşlik edebilir, dışkıda kan bulunabilir. Kronik mezenter iskemisinin en sık görülen belirtisi; yemekten 30-60dk sonra başlayıp 1-2 saat kadar süren ve genelde hafif-orta şiddette olan ve genellikle göbek çevresinde hissedilen bir karın ağrısıdır.
Sebep
Mezenter bağırsaklarımızın karın arka duvarına tutunmasını sağlayan, yelpaze şeklinde kalın bir zardan oluşan bir yapıdır. Bu yapının içinden bağırsağa giden damarlar ve sinirler geçer. Bağırsaklarımızı üç atardamar (arter) besler. Bu damarlardaki daralma bağırsaklarımızda beslenme bozukluğuna yol açar ki bu tabloya intestinal iskemi denir. Diğer adı mezenter iskemisidir. Ani gelişen bir tıkanmaya bağlı akut iskemi olabileceği gibi, zaman içinde gelişen tam olmayan darlıkta da kronik mezenter iskemisi gelişebilir.
Bakım
-
Tahlil
Hastada tipik şikayetler ve bazı laboratuvar sonuçları tanıyı destekler, ancak kesin tanı için radyolojik görüntüleme gerekir. İlk olarak renkli dopler ultrasonografi yapılır. Tanıda en yararlı yöntem BT anjiyografidir.
Etken
Akut mezenterik iskemi, bağırsak damarlarında yer alan plakların aniden pıhtılaşarak daralması ya da kalpten kaynaklanan bir pıhtının bağırsak damarlarını aniden tıkaması (emboli) sonucu meydana gelir. Kronik iskemide ise darlık tam değildir ve bir anda oluşmamıştır.
Tedavi
Bağırsak damar tıkanıklığı tedavisinde, hastada kronik mezenterik iskemi bulguları varsa ilk seçilecek anjiyoplasti olmalıdır. Yapılamıyorsa cerrahi bypass yapılabilir. Akut mezenterik iskemide ise hızlı bir tedavi gerekir. Eğer henüz bağırsaklarda nekroz gelişmediyse anjiyografi yapılarak pıhtı eritici tedavi (tromboliz) yapılabilir ya da direkt olarak stent konularak damar açılır. Bu yöntemler başarılı olamazsa cerrahi yöntemlerle pıhtı dışarı alınabilir. Eğer bağırsaklar canlılığını yitirmişse yani nekroz meydana gelmişse, bu tedavilerin yanında ölü barsak dokusunun da mutlaka ameliyatla çıkarılması gerekir.
Risk
Damar sertliği (ateroskleroz), hipertansiyon, şeker hastalığı, atriyal fibrilasyon, ileri yaş, kalp yetmezliği, sigara içimi başlıca risk faktörleri arasında sayılabilir.

Hastalık Sorgulama Programı