Bilgi
Kesik kesik idrar yapma veya bazen idrar yapamama, özellikle idrarın sonlarına doğru şiddetlenen ağrı ve idrar yaparken idrarın aniden kesintiye uğraması, başlıca belirtileridir.
Sebep
Böbreklerden başlayıp aşağıya doğru uzanan idrar kanalının herhangi bir yerinde taş olabilir ve olduğu yere göre adlandırılır. Mesaneye yerleşmiş olan veya mesanede oluşmuş olan taşa, mesane taşı adı verilmektedir.
Bakım
-
Tahlil
Öykü ve fizik muayene sonrası, idrar tetkikleri ve görüntüleme yöntemleri tanı için gereklidir. Mesane taşları çoğunlukla röntgen filminde görülebilir. Röntgen filminde görülmeyen mesane taşları için ultrason, ilaçlı böbrek filmi (İVP) ya da bilgisayarlı tomografi ile tanı konabilir.
Etken
Fazla tuz tüketimi, az su içilmesi, sıvı kaybı, genetik yatkınlık, hareketsizlik, tek yönlü beslenme tarzı, aşırı proteinli beslenme, çok fazla D vitamini alımı, oksalattan zengin beslenme, sarkoidoz hastalığı, tüberküloz hastalığı, Akdeniz ateşi hastalığı, şeker hastalığı gibi bazı hastalıklar da mesane taşı oluşumunda etkilidir.
Tedavi
Taşın üretrayı tıkaması durumunda bir sonda yardımı ile taş geri itilerek idrar akışı devam ettirilir. Sadece idrarın tekrardan yapılmasını sağlar. Mesane taşları genellikle herhangi bir müdahaleye gerek olmadan düşerler. Küçük taşların kendi kendine düşmesinin beklenirken, büyük taşlar için kalıcı çözüm ise taşın kırılarak alınmasıdır.
Risk
Mesane enfeksiyonları, hiperparatiroidi, sistinüri, şişmanlık, prostat büyümesi, aşırı D vitamini alımı, hareketsiz yaşam ve az su içmek risk faktörlerinden bazılarıdır.

Hastalık Sorgulama Programı