Bilgi
Tipik belirtileri; halsizlik, bitkinlik, baş dönmesi, bayılma, taze kanlı dışkılama, siyah renkli dışkılama, karın ağrısı, kusma, kanlı veya kahve telvesi şeklinde kusma sayılabilir. Kanama olduğunda kusmukta ya da dışkıda kan görülür. Kanama eğer yavaş ve sürekli bir biçimde ise kansızlığa (anemi) ve siyah dışkılamaya (melena) neden olur. Eğer kanama hızlı ve bol miktarda olursa, dışkıda taze yani kırmızı renkli kan görülür. Bu şekildeki kanamalar hayatı ölümcül olabilir.
Sebep
Gastrointestinal sistem ya da sindirim sistemi, ağızda başlar ve sırasıyla yemek borusu, mide, on iki parmak bağırsağı, ince ve kalın bağırsaklardan oluşur. Sindirim kanalı anüs (makat) ile dışarı açılır. Gastrointestinal sistem kanaması dendiğinde, bu yol boyunca herhangi bir yerdeki kanama anlaşılır.
Bakım
-
Tahlil
Detaylı tıbbi öykü, fizik muayene, kan sayımı ve biyokimya tekikleri, gayta tetkikleri, endoskopi, kolonoskopi işlemlerinde gerekli olanlarla tanı konulur. Gereğinde baryumlu grafiler, sintigrafik tetkikler ve anjiyografi gibi ileri tetkiklere ihtiyaç duyulabilir.
Etken
Gastrit, özefajit, özefagus varisleri (yemek borusunda varisler), mide veya bağırsak ülseri,mide kanseri, bağırsak kanserleri, hemoroit, anal fissür (çatlak, yırtık), iltihaplı barsak hastalıkları (ülsratif kolit ve Crohn hastalığı gibi) pek çok sebebi vardır.
Tedavi
Sindirim sisteminin üst kısımlarındaki aktif kanama çoğunlukla, kanamalı bölgeye endoskobun içine yerleştirilen bir iğne ile doğrudan kimyasallar enjekte edilerek veya ısı yoluyla (yakarak) kontrol altına alınabilir. Endoskopik teknikler her zaman için kanamaya kontrol altına almaz. Bazen de aktif, şiddetli ve tekrarlayan kanamalar için cerrahi müdahale gerekir.
Risk
Sindirim sistemi kanamalarında, özellikle orta yaş üstü hastalarda kanser riski akılda tutulmalı ve endoskopik incelemeler ötelenmemelidir. Elbette bu konuda gerekliliğe takip eden hekim karar vermelidir.

Hastalık Sorgulama Programı