Bilgi
Başlıca belirtiler; göbek altındaki bölgede ağrı, acil işeme isteği ve sık işemedir. Bu ağrı, mesane doldukça artar ve işeme sonrası genellikle azalır. Kadınlarda daha sık görülmekle birlikte, erkeklerde de görülebilmektedir.
Sebep
İnterstisyel sistit, özellikle idrar torbasının dolması ile artan ve karnın alt bölümünde yani leğen kemiklerinin sardığı boşluk içinde (pelviste) hissedilen ağrı, rahatsızlık hissi, acil işeme isteği duyma ve sık işeme ile kendini gösteren, sebebi bilinmeyen hastalıktır. Ağrılı mesane sendromu olarak da bilinmektedir.
Bakım
-
Tahlil
İdrar tahlil ve kültürü, kadın hastalar için jinekolojik muayene, gereğinde sistoskopi denilen mesane iç yüzeyinin görüntülenmesi işlemi yapılabilir.
Etken
Henüz nedeni bilinmemekle birlikte, alerjik kökenli olduğu düşünülmektedir. Neden bir bakteri değildir.
Tedavi
Hastalığın tam tedavisi yoktur. Uygulanan tedaviler genellikle geçici bir iyileşme sağlar. Mesane distansiyonu, nöroelektrik stimülasyon ve son çare olarak da cerrahi tedaviler destekleyici tedavi seçeneklerinden bazılarıdır.
Risk
Özellikle genç, cinsel aktif kadınlarda görülmektedir.

Hastalık Sorgulama Programı