Bilgi
Brakiyal pleksustaki sinirler, omuz kürek kemiği ve kol kaslarının hareket etmesini ve his duyusunu sağlar. Bu sinirlerin basıya uğraması veya travma sonucu zedelenmesi, kürek kemiği, omuz, dirsek, el bileği, el ve el parmak kaslarınında ağrı, uyuşukluk ve güçsüzlüğe neden olur.
Sebep
Omurilikten çıkan sinir köklerinin koltuk altı bölgesinde birbirleri ile bağlantı oluşturması ile meydana gelen büyük sinir topluluğuna brakiyal pleksus,denir. Bu sinir ağının travmaya bağlı hasarlanması durumudur.
Bakım
-
Tahlil
Detaylı tıbbi öykü, fizik muayene.
Etken
Çocuklarda, brakiyal pleksus yaralanmaları sıklıkla doğum sırasında oluşur. Erişkinlerde en sık zedelenme nedenleri spor yaralanmaları, düşmeler ve araba kazalarıdır. Torakal çıkış sendromu, ışın (radyasyon), tümör yayılımı, brakiyal nöritis (sinir iltihabı) ve basıya neden olan anevrizma (damar balonlaşması) da yaralanmaya neden olabilir.
Tedavi
Fizik tedavi yöntemleri uygulanır. Bu hastalarda tedavinin esasını rehabilitasyon oluşturur. Tedavide amaç sağlam kaslarda kontraktür (büzüşme) oluşumunu engellemektir. Brakiyal pleksus yaralanmalarında eklem hareket açıklığını korumaya yönelik egzersizler çok önemlidir.
Risk
Bu yaralanmaların çoğu doğum sırasında omuz ve boyundaki sıkışmalardan kaynaklanmaktadır. Özellikle iri doğan bebeklerde daha sık görülür. Uzamış doğum, 4000gr üzerinde doğum ağırlığı, omuz gelişi, annede yapısal darlık, makat geliş, annenin 20 yaşından küçük olması ve evde doğum yapılması gibi nedenler bu yaralanmalarda çok büyük risk faktörleridir. Erişkinlerde spor yaralanmalar ve araba kazaları önemli risk faktörleridir.

Hastalık Sorgulama Programı