Bilgi
Hematomun bulunduğu yere göre belirtileri farklılık arz eder. Yüzeysel hematomlarda ciltte şişlik, hassasiyet ve morarma görülür.
Sebep
Hematom, vücuttaki bir boşlukta, bir dokuda ya da cilt altında kan toplanmasıdır. Bir travma sonucu kanın belirli ve sınırlı bir bölgede toplanması olarak da tanımlanabilir. Hematom meydana geldiği yere göre isim alır. Hematom, testis torbasında (hematosel), kafatası ile beyin arasında (epidural hematom, subdural hematom), beyin içinde (intraserebral hematom), karın boşluğu arkasında (retroperitoneal hematom), kas içinde, tırnak altında (subingual hematom) ve eklem boşluğunda (hemartroz) meydana gelebilir.
Bakım
-
Tahlil
Detaylı nörolojik muayeneyi de içeren fizik muayene ve tıbbi öykü ile tanı koymak mümkündür. İnmenin tipini belirlemek içim tomografi, MR ve difüzyon MR gibi tetkikler gerekecektir. Tanı ve/veya tedavi amaçlı anjiyografi gerekebilir.
Etken
Travmaya bağlı kafatasında kırık olsun veya olmasın beyin katmanlarındaki yırtılma sonucu veya damarların gerilerek yırtılması ile kanamalar oluşmaktadır. Ayrıca anevrizmaların (baloncukların) veya arteriovenöz malformasyon denilen damar anomalilerinin yüksek kan basıncına dayanamayarak patlaması da intrakraniyal hematom nedenleri arasındadır.
Tedavi
Tedavide önemli olan hastaya yaşam desteği sağlamak ve yüksek olan kan basıncını düşürmektir. Gereken durumlarda cerrahi tedavi ile hematomun boşaltılması gibi bir yönteme başvurulur. Kanamadan kurtulan hastalarda rehabilitasyon tedavisi başlanır.
Risk
Yaş ilerledikçe intrakraniyal hematom riski artar. Diyabet, hipertansiyon, sigara kullanımı ve hareketsiz yaşam da risk faktörleridir.

Hastalık Sorgulama Programı