Bilgi
Tipik belirtiler; omuz ağrısı, kolu hareket ettirememe, omuzda şekil bozukluğu, omuzda şişlik ve morarma, kolda uyuşukluk ve güçsüzlüktür.
Sebep
Omuz çıkığı, üst kol kemiği (humerus) başının, kürek kemiği içinde bulunan yuvasından ayrılmasıdır. Omuz eklemeleri vücut eklemleri içinde en hareketli olan eklem türüdür. Bu yüzden çıkıklara maruz kalma riski diğer kemiklere oranla daha yüksektir. Omuz ekleminde tekrarlayan çıkıklar sık görülür.
Bakım
-
Tahlil
Travma öyküsü, fizik muayene ve direk grafilerle tanı konulur.
Etken
En sık görülen nedeni omuz yaralanmalarıdır.
Tedavi
Ortopedi ve Travmatoloji omuz çıkıklarının tanı ve tedavisi ile ilgilenir. Yerinden çıkan kemik nazik manevralarla uygun pozisyonuna yani eski yerine yerleştirilir (kapalı redüksiyon). Çıkığın tekrarlama riskinin olduğu durumlarda ameliyat gerekebilir. Doktorunuz bir süre boyunca omuz kemiklerinin hareket etmemesi için atel ve kol askısı kullanmanızı isteyebilir.
Risk
Tüm yaş gruplarında görülebilir, ancak 20-25 yaş arası gençlerde ve erkeklerde daha sık görülür. Gençler ve çocuklar fiziksel olarak aktif olma eğiliminde oldukları için daha yüksek risk altındadırlar. Bunun dışında temas sporları ile uğraşan sporcular ve işleri gereği düşme ve yaralanma riski daha yüksek olan inşaat işçileri gibi çalışanlar da omuz çıkıkları açısından daha fazla risk altındadırlar.

Hastalık Sorgulama Programı