Dr Sistem App
İmpingement Sendromu

Bilgi
Omuz sıkışma sendromunda, kişi kolları baş seviyesinden yukarıda olacak şekilde uzun süreli çalıştığı zaman omuz ağrısı hisseder. Tipik belirtiler; dirseğe yayılan, gece yatarken, kolu havaya kaldırmakla şiddetlenen ve hareketle artan omuz ağrısı ve omuz hareketlerinde azalma, tutukluk ve sertliktir. Örneğin arabanın arka koltuğundan bir şey almak için yönelme, cüzdanı arka cepten çıkarma gibi hareketler ağrıya neden olur. Yine ağrılı omuz üstüne yatamama şikayeti vardır.
Sebep
Rotator kılıf ya da döndürücü kılıf, omuz eklemini oluşturan kasların oluşturduğu bir kuşaktır ve üst kol (humerus) kemiğinin yuvarlak başını çepeçevre sarar. Bu kılıfın görevi, omuz eklemini yerinde tutmak ve omuz ekleminin hareketlerini sağlamaktır. Rotator kılıf, omuz kapsülüne yapışan dört farklı kasın kirişlerinden (tendon) oluşur. Köprücük kemiğinde akromiyon adı verilen bir çıkıntı bulunur ve bu çıkıntı omuzun çatısını oluşturur. Bu çıkıntı ile döndürücü manşet arasında bursa denilen ve bu iki yapının birbirine sürtmesini ve aşınmasını önleyen eklem keseciği bulunur. Omuz sıkışma sendromu, döndürücü kılıf (rotator kılıf) ile kemik yapı arasındaki mesafenin daralması ile meydana gelir.
Bakım
-
Tahlil
Omuz Sıkışma Sendromunda tanı, fizik muayene ile koyulur. Ancak, tedavide sıkışmanın düzeyi ve eşlik eden patolojileri irdelenmesi gerekiyorsa MR tetkikine ihtiyaç duyulabilir.
Etken
Omuz sıkışma sendromu rotator manşet ile kemik yapı arasındaki mesafenin daralması sonucunda gözlenir. Bu daralmanın nedenleri tendonun iltihaplanması (tendinit), eklem yastıkçığının iltihaplanması (bursit), kireçlenme sonucu kemik ve eklem uçlarında kemik çıkıntıları oluşması ve omuz kılıfında meydana gelen yırtıklardır (rotator kılıf yırtığı).
Tedavi
Erken evrelerde nonsteroidal antiemflamatuar ilaçlar ve eksersiz tedavide yeterlidir. Orta düzeydeki hastalarda fizik tedaviye ihtiyaç duyulur. İleri evrelerde ise cerrahi tedavi uygulanır. Omuz sıkışma sendromunun tanı ve tedavisi ile omuz cerrahisi konusunda deneyimli ortopedi ve fiziksel tıp ve rehabilitasyon (FTR) doktorları ilgilenir.
Risk
Kolunu yukarı kaldırarak uzun süre çalışanlar (perdeciler vs gibi) risk altındadır.
İletişim

Merkez Ofis: Şirinyalı Mah. Tekelioğlu Cad. Aral Villa 16/2 Muratpaşa/Antalya
0 (242) 323 55 11
Bize Ulaşın

Bu site KOSGEB'in desteği ile yapılmıştır.

Uyarı:

DrSistem Sanal Sağlık Danışmanlığı Programı tüm kullanıcılarını şikayetler, branşlar ve uzmanlık konularında doğru bilgilendirmeyi amaçlamaktadır. Teşhis koymak ve tedavi planlamak amacıyla kurulmadığı gibi herhangi bir sağlık kurumu, kuruluşu ya da hekimi tavsiye etmemektedir. Temel amacı erken teşhisin önemini kamuoyuna duyurmak, kullanıcılar ile hekim ve uzmanlara triaj yaparak zaman ve emek kaybının önüne geçilmesidir. Sorumluluk site kullanıcısına aittir.

DrSistem, 1219 Sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun' un ve Tıbbi Deontoloji Tüzüğü' nün ilgili maddelerine uymaktadır.

Kullanıcı sözleşmesini okumak için tıklayınız
Gizlilik sözleşmesini okumak için tıklayınız
Hastalık Sorgulama Programı