Bilgi
Omuz sıkışma sendromunda, kişi kolları baş seviyesinden yukarıda olacak şekilde uzun süreli çalıştığı zaman omuz ağrısı hisseder. Tipik belirtiler; dirseğe yayılan, gece yatarken, kolu havaya kaldırmakla şiddetlenen ve hareketle artan omuz ağrısı ve omuz hareketlerinde azalma, tutukluk ve sertliktir. Örneğin arabanın arka koltuğundan bir şey almak için yönelme, cüzdanı arka cepten çıkarma gibi hareketler ağrıya neden olur. Yine ağrılı omuz üstüne yatamama şikayeti vardır.
Sebep
Rotator kılıf ya da döndürücü kılıf, omuz eklemini oluşturan kasların oluşturduğu bir kuşaktır ve üst kol (humerus) kemiğinin yuvarlak başını çepeçevre sarar. Bu kılıfın görevi, omuz eklemini yerinde tutmak ve omuz ekleminin hareketlerini sağlamaktır. Rotator kılıf, omuz kapsülüne yapışan dört farklı kasın kirişlerinden (tendon) oluşur. Köprücük kemiğinde akromiyon adı verilen bir çıkıntı bulunur ve bu çıkıntı omuzun çatısını oluşturur. Bu çıkıntı ile döndürücü manşet arasında bursa denilen ve bu iki yapının birbirine sürtmesini ve aşınmasını önleyen eklem keseciği bulunur. Omuz sıkışma sendromu, döndürücü kılıf (rotator kılıf) ile kemik yapı arasındaki mesafenin daralması ile meydana gelir.
Bakım
-
Tahlil
Omuz Sıkışma Sendromunda tanı, fizik muayene ile koyulur. Ancak, tedavide sıkışmanın düzeyi ve eşlik eden patolojileri irdelenmesi gerekiyorsa MR tetkikine ihtiyaç duyulabilir.
Etken
Omuz sıkışma sendromu rotator manşet ile kemik yapı arasındaki mesafenin daralması sonucunda gözlenir. Bu daralmanın nedenleri tendonun iltihaplanması (tendinit), eklem yastıkçığının iltihaplanması (bursit), kireçlenme sonucu kemik ve eklem uçlarında kemik çıkıntıları oluşması ve omuz kılıfında meydana gelen yırtıklardır (rotator kılıf yırtığı).
Tedavi
Erken evrelerde nonsteroidal antiemflamatuar ilaçlar ve eksersiz tedavide yeterlidir. Orta düzeydeki hastalarda fizik tedaviye ihtiyaç duyulur. İleri evrelerde ise cerrahi tedavi uygulanır. Omuz sıkışma sendromunun tanı ve tedavisi ile omuz cerrahisi konusunda deneyimli ortopedi ve fiziksel tıp ve rehabilitasyon (FTR) doktorları ilgilenir.
Risk
Kolunu yukarı kaldırarak uzun süre çalışanlar (perdeciler vs gibi) risk altındadır.

Hastalık Sorgulama Programı