Bilgi
belirtiler; ön kolda ağrı, şekil bozukluğu, şişlik, uyuşukluk, morarma, parmaklarda uyuşma veya güçsüzlük ve ön kolun hareket ettirilememesidir.
Sebep
Ön kol, kolun el bileği ile dirsek arasında kalan kısmıdır. Ön kolda, radius ve ulna adı verilen iki kemik bulunmaktadır. Erişkin ön kol kırıklarında genellikle bu iki kemik birden kırılır. Ön kol kırıkları, bütün yaşlarda görülen yaygın bir kırıktır ve genellikle ön kol üzerine düşme sonucu meydana gelmektedir.
Bakım
-
Tahlil
Öykü, fizik muayene ve direk grafilerle tanı konulabilmektedir.
Etken
Genellikle ön kol üzerine düşme sonucu meydana gelmektedir. Ayrıca kola alınan darbeler ve motorlu taşıt kazaları da ön kol kırıklarına neden olabilmektedir.
Tedavi
Kırığın yerine, yaralanmanın ağırlığına ve hastanın yaşına bağlı olarak tedavi değişir. Kırık kemik uçları, etraftaki sinirlere ve kan damarlarına zarar verebilir. Eğer tek kemik kırık veya ayrışmamış kırıkları varsa alçı ile tedavi edilebilir. Ancak kırık her iki ön kol kemiğinde ise, kırık uçları birbirinde ayrık vaziyette ise ve açık kırık durumu söz konusu ise ameliyatla tedavisi gerekli olacaktır.
Risk
Açık kırıklarda enfeksiyon riski mevcuttur ki bu uzun süreli antibiyotik ve birkaç kez ameliyat gerektirecek osteomyelit denilen kemik enfeksiyonlarına yol açabilir. Özellikle sporcular yüksek enerjili travmalarla oluşan radius alt uç kırıkları için risk altındadır.

Hastalık Sorgulama Programı