Bilgi
Hemolitik anemi ilk olarak şu belirtilerle kendini gösterebilir; bitkinlik, çabuk yorulmak, konsantre olmada zorlanma, cildin soluklaşması, çarpıntı, eforla olan nefes darlığı.
Sebep
Kırmızı kan hücreleri, vücudun doku ve hücrelerine oksijen taşımaktan sorumludur. Kırmızı kan hücrelerinin normal ömrü ortalama 90-120 gündür. Bundan daha kısa sürede kırmızı kan hücrelerinin yıkıma uğraması (hemoliz) ve yerine yenilerinin üretilememesi durumunda hemolitik anemi ortaya çıkar.
Bakım
-
Tahlil
Hemolitik anemi tanısı tıbbi ve ailesel geçmişiniz, muayene bulguları ve bazı kan tetkikleri ile konur. Tam kan sayımı, periferik kan yayması, retikülosit sayımı, coombs testi, haptoglobin düzeyi, hemoglobin elekroforezi, gereğinde kemik iliği aspirasyonu ve biyopsisi bu tetkiklerden bazılarıdır.
Etken
Hemolitik anemi kalıtsal (genlerle geçmiş) ve edinsel (sonradan alınmış) olarak ikiye ayrılır. Kalıtsal hemolitik anemi, kırmızı kan hücreleri üretimini kontrol eden bir veya daha fazla gende bozukluk olması sonucu ortaya çıkar. Orak hücre anemisi, Akdeniz anemisi, sferositoz, eliptositoz gibi hastalıklar kalıtsal hemolitik anemiye örnek olarak verilebilir. Edinsel hemolitik anemide ise kırmızı kan hücreleri normal olabilir. Ama başka hastalık ve faktörler bu hücreleri yıkıma uğratmaktadır.
Tedavi
Hemolitik anemi birçok farklı nedenle ortaya çıkabilir. Bu yüzden öncelikle altta yatan neden teşhis edilmelidir. Hastalığın tipine göre, tedavi seçenekleri mevcut olup (kan nakilleri, ilaçlar, plazmaferez, cerrahi girişimler, kan ve ilik kök hücre nakilleri gibi), tedavi erişkin hematoloji veya çocuk hematoloji uzmanlarınca yönetilmelidir. Hemolitik aneminin kalıtsal şekilleri ömür boyu süren ve bu nedenle sürekli tedavi gerektirebilen durumlardır. Edinsel tipleri ise nedenleri bulunup düzeltilirse tamamen iyileşebilir.
Risk

Hastalık Sorgulama Programı