Bilgi
Yanlışlıkla veya özkıyım (intihar) amaçlı fazla miktarda alınması halinde karaciğere zarar veren zehirli maddelerin üretilir ve fulminan karaciğer yetmezliği ortaya çıkar. İştahsızlık, bulantı, kusma, karın sağ üst kadranında ağrı, transaminazlarda (karaciğer testleri) yükselme, bilirubin düzeyinde artma, protrombin zamanında uzama görülür. Ağır zehirlenmelerde çoklu organ yetmezliği ve ölüm kaçınılmazdır.
Sebep
Asetaminofen (parasetamol) ağrı kesici ve ateş düşürücü olarak yaygın kullanılan bir ilaçtır. Ülkemizde ağız ya da makat yoluyla uygulanan, tek başına ya da başka ilaçlarla birlikte olan farmasötik biçimleri vardır. İlacın vücutta işlenmesi ve parçalanması işlemi karaciğerde gerçekleşir.
Bakım
-
Tahlil
Detaylı tıbbi öykü (özellikle ilaç öyküsü), fizik muayene, kan tetkikleri (transaminazlar, bilirubin düzeyi, protrombin zamanı gibi) ve yapılabiliyorsa serum parasetamol düzeyi ölçülerek konur.
Etken
Parasetamol 6 yaşın üstündeki çocuk ve yetişkinde bir kezde 200 mg/kg ya da 24 saat içinde toplam 7-10 gram, 6 yaşın altındaki çocukta ise bir kezde 200 mg/ kg ve üstündeki dozda alındığında akut zehirlenmeye yol açar.
Tedavi
Gerekiyorsa temel ve ileri yaşam desteği verilir. Protrombin zamanı uzamasına bağlı kanama varsa kas ya da ven içine K vitamini kullanılır. Parasetamolün özgül antidotu olan N-asetilsistein oral veya iv yoldan verilmelidir. tedaviye dirençli asidoz ya da sıvı elektrolit dengesizliği varsa hemodiyaliz yapılır.
Risk
Alkolizm, uzun süreli açlık ve izoniazid kullanımı gibi parasetamol toksisitesine duyarlılığın arttığı durumlarda parasetamolün toksik dozu günde 4 g ya da 100 mg/kg’dır.

Hastalık Sorgulama Programı