Bilgi
Tipik belirtileri arasında; kalça ağrısı, kırığın olduğu bacakta kısalık ve ayağın dışa dönük bir hal alması, diz ağrısı, yürüyememe ve ayakta durmakla ağrı sayılabilir.
Sebep
Femur adı verilen uyluk kemiğinin üstündeki top şeklindeki femur başı ile leğen kemiğinde bulunan kalça eklem çukuru, yuva - top şeklinde bir eklem oluşturur. Kalça eklemi denen bu yapı genellikle femur boyun kısmından ve boynun biraz altındaki trokanterik bölgeden kırılabilir ve bu kırıklar kalça kırığı olarak tanımlanır.
Bakım
-
Tahlil
Kalça kırıklarında tıbbi öykü, fizik muayene ve röntgen (direk grafiler) çoğu zaman tanı koymak için yeterlidir. Gerekirse ileri görüntüleme yöntemlerinden (BT ve MR gibi) yararlanılabilir
Etken
Genelde yaşlılarda görülür ve ev kazaları, düşme, ayağının takılması, denge kaybı en önemli kalça kırığı sebepleri arasında sayılabilir. Genç hastalarda görülen kalça kırıkları ise trafik kazası, yüksekten düşme gibi büyük travmalar ile oluşur.
Tedavi
Kalça kırıkları cerrahi olarak tedavi edilmektedir. Bu kırıklar tedavi edilmediği takdirde ölümle sonuçlanabilir. Kalça kırığı nedeni ile ayağa kalkamayan hastalarda yatmaya bağlı bası yaraları oluşabilir. Yine yatmaya bağlı bacak damarlarında pıhtılaşmalar (derin ven trombozu) gelişebilir. Oluşan pıhtıların akciğer ve beyin gibi organlara emboli atması durumu da hayatı tehdit eden sorunlara yol açmaktadır.
Risk
Kalça kırıkları, daha sık olarak ileri yaş ve osteoporotik kemik yapısı olan hastalarda gözlenir. Neredeyse yarısından fazlası 75 yaş üstü bireylerde görülür. Kadınlarda erkeklere oranla 3-4 kat fazla görülmektedir.

Hastalık Sorgulama Programı