Bilgi
Kollara giden sinirlerin bası altında kalması nedeniyle, hastada omuz ve kollarda ağrı, kollarda ve ellerde uyuşma karıncalanma, kuvvet kaybı meydana gelebilir.
Sebep
: Omurga, omur adı verilen kemiklerin üst üste dizilmesinden meydana gelmiştir. İki omur arasında disk denilen ve omurlar arasında adeta bir yastık görevi gören bir yapı vardır. Diskin merkezinde jelimsi bir tabaka (nükleus pulpozus) bulunur. Bu jelimsi madde bir dış tabaka ile (nükleus fibrozus) sarılmıştır. Yaşlanmayla birlikte, diskin merkezinde bulunan bu jelimsi madde özelliğini kaybeder. Diskin merkezindeki bu bozulma dış tabakayı da yırtılabilir. Dış tabakadaki bu yırtılma sunucu, diskin merkezindeki madde dışarı doğru çıkarak fıtıklaşır ve sinirler üzerine bası yapar. Bu duruma disk hernisi ya da disk fıtığı adı verilir. Disk hernisi, omurganın boyun (boyun fıtığı), sırt (sırt fıtığı) veya bel (bel fıtığı) bölümlerinde meydana gelebilir.
Bakım
-
Tahlil
Manyetik Rezonans(MR) ile boyun fıtığı teşhisi kolaylıkla konulmakta ve derecesi belirlenebilmektedir. EMG (Sinir ölçüm testi) de bazı olgularda gerekmektedir. Ancak teşhisinde altın standart; klinik muayene ve hekimin tecrübesidir.
Etken
Diskin merkezindeki madde dışarı doğru çıkarak fıtıklaşır ve sinirler üzerine bası yaparak bel fıtığı oluşturur. Genelde 30- 60 yaş arasındaki erişkin grupta sık görülmesine rağmen, hemen her yaşta ortaya çıkabilir.
Tedavi
Her boyun fıtığına mutlaka ameliyat gerekli olmayabilir. Kısa süreli dinlenme periyodu, ağrı kesici verilmesi, boyunluk kullanılarak boyun hareketlerinin sınırlanması bazen ağrının azalmasına neden olabilir. Şikayetleri hafif olan bu hastalara, fizik tedavi ve rehabilitasyon veya algoloji tedavisi (ağrı bilimi) de faydalı olabilir. Ancak kollarda kuvvet kaybı ve ciddi omurilik basısı olan hastalara, kuvvet kaybı ve omurilik basısı olmadığı halde, fizik tedavi ve algoloji tedavilerinin başarılı olmadığı hastalara ameliyat önerilmektedir.
Risk
Obezite (şişmanlık), haraketsizlik, sigara içme, günlük yaşamda omurga anatomisine uygun hareket etmemek bel fıtığı için risk oluşturur.

Hastalık Sorgulama Programı