Bilgi
İnkontinans tipine göre farklılık arz etmekle birlikte temel yakınma istek dışı idrar kaçırma veya tuvalete yetişememedir.
Sebep
Üriner İnkontinans, halk arasında kontrolsüz olarak idrar kaçırma ya da idrar tutamama olarak tanımlanır. Yani kişinin istemi dışında idrarını yapması, idrarını tutamaması halidir. İdrar kaçırmanın çeşitli tipleri vardır. Hapşırma, öksürme ve gülme gibi karın içi basıncın arttığı durumlarda görülen stres tip idrar kaçırma, birden bire gelen ve acil idrar yapma isteği ile birlikte olan sıkışma tipi idrar kaçırma ve idrarın sürekli olarak damlaması, sızması şeklinde olan kaçırma bunlardan bazılarıdır. Sızma özellikle yaşlı kişilerde görülür ve kadınlarda erkeklere göre daha sıktır.
Bakım
-
Tahlil
Detaylı tıbbi öykü, tipik bulguların varlığı ve fizik muayene ile tanı konulabilir.
Etken
İdrar kaçırmanın altında birçok neden yatabilir. Bunların başlıcaları; şeker hastalığı (diyabet), aşırı sıvı alımına bağlı poliüri (aşırı idrar üretimi), kafein ve çay gibi içeceklerin aşırı alınması, yaşlı erkeklerde görülen prostat büyümesi, geçirilmiş prostat kanser ameliyatı ve kadınlarda sık ve zor doğumlara bağlı gelişen pelvik kasların zayıflaması sayılabilir. Yine sinir sistemi ile ilgili hastalıklar olan multiple skleroz, felç (inme), Parkinson hastalığı veya omurilik yaralanmaları de idrar kaçırmaya neden olabilir.
Tedavi
İdrar kaçırma tedavisinde; kafeinli içeceklerden ve aşırı sıvı tüketiminden kaçınma gibi yaşam tarzı değişiklikleri, pelvik taban kaslarının güçlendirilmesine yönelik egzersizler ve mesane eğitimleri, bazı ilaçlar ve idrar kaçırma ameliyatları gibi yöntemler kullanılır. İdrar kaçırmanın tanısı, tedavisi ve gereğinde ameliyatları kadın ürolojisi ile ilgilenen üroloji ve kadın hastalıkları doktorları tarafından yapılmaktadır.
Risk
Üriner inkontinans, kadınlarda erkeklere oranla 3-4 kat daha fazla görülmektedir. Kadınlarda herhangi bir yaşta başlayabilir, aynı zamanda gebelik, doğum veya menopoz sonrası da görülebilir. Hem kadınlarda hem erkeklerde yaş ilerledikçe görülme sıklığı da artar. Şişmanlık (obezite), uzun süren kabızlık, astım, bronşit ve diyabet gibi rahatsızlıklar dışında, kronik hastalıklara bağlı olarak da görülür.

Hastalık Sorgulama Programı