Bilgi
Sistit belirtileri arasında bulanık idrar, kanlı idrar, kötü kokulu idrar, keskin idrar kokusu, sık idrar çıkma, acil idrar yapma isteği, idrar yaparken yanma, sızılama, ağrı; göbek altındaki kısmında ağırlık hissi, bulantı, kusma ve nadiren de böğür ağrısı veya yan ağrısı, ateş, iştahsızlık, bulunur.
Sebep
İdrar yolu denildiği zaman böbrekler, idrar kanalları (sağ ve sol üreter), mesane (idrar torbası), Üretra (dış idrar yolu) aynı anda değerlendirilir. İdrarın bedende oluşarak dışarı atılmasını sağlayan bu bölgeler, alt ve üst idrar yolları diye iki gruba ayrılır. Sistit, mesane yani idrar torbasının iltihabıdır. En sık görülen idrar yolu enfeksiyonu sistittir.
Bakım
-
Tahlil
Tıbbi öykü, fizik muayene, idrar tetkiki ve gereğinde kan tetkikleri, idrar kültürü. Her olguda, özellikle genç kadınlarda, idrar kültürü ve kan tetkikleri tanı için şart değildir. Tipik yakınmaların varlığı ve idrar analizi ile tanı konabilir.
Etken
Çoğu idrar yolu enfeksiyonu genellikle bakteriler tarafından meydana getirilir. En sık görülen etken, insan dışkısında da var olan E.coli mikrobudur.
Tedavi
Uygun antibiyotik tedavisi ile hastaların çoğunda iyileşme sağlanabilir. Ağrıyı hafifletmek için spazm çözücü ve ağrı kesici ilaçlar reçete edilir. Bol sıvı tüketilerek mekanik hijyen sağlanır ve tedavinin başarı oranı arttırılabilir.
Risk
Kadınlarda, dış idrar kanalı (üretra) daha kısa olduğundan, idrar yolu enfeksiyonu kadınlarda daha sık görülür. İdrar sondası takılması enfeksiyon riskini arttırır. Bağışıklık sistemi zayıflamış olan kişilerde (diyabeti olanlar, kemoterapi alan hastalar, HİV(AİDS) hastaları, yaşlılar) oluşan idrar yolu enfeksiyonlarında acil tedavi gerekmektedir, yoksa yaşamı tehdit eden enfeksiyon (ürosepsis) gelişimi riski artmaktadır.

Hastalık Sorgulama Programı