Bilgi
İdrar akışını başlatma zorluğu, zayıf idrar akışı, sık idrara çıkma, gece idrar yapmak için kalkma ihtiyacı duyma, acil idrar yapma ihtiyacı, idrarını tutamama veya idrar kaçırma gibi belirtiler görülebilmektedir.
Sebep
Mesane çıkım obstrüksiyonu diğer adıyla mesane çıkışında tıkanma; mesane ve üretra (idrar yolu) arasındaki açıklığın kısmen ya da tamamen tıkanmasıdır.
Bakım
-
Tahlil
Detaylı tıbbi öykü, fizik muayene, ultrasonografi ve idrar akış hızını ölçmeye yarayan üroflowmetri gibi tanısal yöntemlerle tanısı konulabilmektedir.
Etken
Mesane çıkım obstrüksiyonu yaşlı erkeklerde çok sık görülür. İyi huylu prostat büyümesi, prostat kanseri nedeniyle prostatın büyümesi, mesane taşı ve tümörleri, üretranın doğumsal sorunlar ve Üretra kanserlerinde görülebilir. Kadınlarda ise daha nadir görülür ve genellikle nörolojik bozukluklar ya da mesanede sarkmasından kaynaklanır.
Tedavi
Mesane çıkım obstrüksiyonu neden olan hastalığın tedavisi gereklidir. Ancak ilk etapta mesanede biriken idrar, sonda yoluyla veya mesane içine bir tüp yerleştirilerek (sistostomi) boşaltılmalıdır.
Risk
Mesane çıkım obstrüksiyonu yaşlı erkeklerde çok sık görülür.

Hastalık Sorgulama Programı