Bilgi
Diş çekildikten sonra, normal koşullarda dişin oyuğunda kan pıhtısı oluşur ve yara yeri kapanır. Alveolar osteitte ise, diş çukurunda kan pıhtısı oluşmaz ve buradaki çene kemiği ve sinir uçları hava, gıda ve sıvılarla direkt temas eder ve çıkan dişin çene kemiği içindeki yuvasında bir iltihap oluşur. Genellikle diş çekimini takiben iki üç gün sonra ağrı başlar. Ağrı diş ağrısına benzer olup, diş ağrısına göre çok daha şiddetlidir. Ağızda hoş olmayan bir tat hissi ve ağız kokusu vardır. Diğer belirtileri arasında, lenf bezlerinin enfeksiyon dolayısıyla şişmesi, hafif ateş, dişte sıcak ya da soğuğa karşı hassasiyet sayılabilir.
Sebep
Diş çekiminden sonra, çene kemiğinde bulunan diş oyuğunun iltihaplanmasına alveolar osteitis, alveolit veya kuru soket veya denir.
Bakım
-
Tahlil
Diş hekimince yapılan muayene ile tanı konulabilir.
Etken
Alveolite genellikle hastanın kötü ağız hijyeni veya uzun süren travmatik diş çekimleri sebep olmaktadır. Ayrıca çekim sırasında fazla anestezik solüsyon kullanılarak çekim yerinin kanlanmasının engellenmesi, hastanın diş çekiminden sornaki 24 saat içerisinde pıhtının bozulmasına yol açan hatalı davranışları (sigara içmesi, sıcak duş yapması, sıcak yemek veya içecek tüketmesi, gibi) alveolite yol açmaktadır.
Tedavi
Alveolit tedavisi ancak diş hekimi tarafından anestezi altında yapılmaktadır. Diş hekimi çekim bölgesini uyuşturduktan sonra çekim boşluğunda bulunan nekrotik dokuları steril bir küretle temizlemekte, oksijenli su ve serum fizyolojikle yıkamaktadır. Diş hekimi gerekli görmesi durumunda hastaya antibiyotik tedavisi de başlamakta ayrıca reçeteye antiseptik gargaralar ile ağrı kesiciler de ekleyebilmektedir.
Risk
Özellikle gömülü diş (yirmilik diş) ve zorlu diş çekimlerinden sonra görülür. Alt azı dişlerde daha sık görülür.

Hastalık Sorgulama Programı