Bilgi
Nöbet sırasında bayılma, titreme ve ağızda köpürme olabilir. Sara nöbeti, birkaç saniye ya da birkaç dakika sürebilir.
Sebep
Epilepsi sara hastalığı olarak da bilinir. Beynin içinde bulunan sinir hücrelerinde meydana gelen anormal elektrik deşarjı sonucu ortaya çıkar. Hastalık, genellikle geçici bilinç kaybı, kollarda ve bacaklarda kasılmalar ve titremeler gibi anormal vücut hareketleri ile kendini gösterir. Farklı türde sara nöbetleri vardır.
Bakım
-
Tahlil
Detaylı tıbbi öykü, fizik muayene, nörolojik muayene, Elektroensefalografi (EEG), beyin bigisayarlı tomografi (BT), beyin MR ve gereğinde fonksiyonel MR.
Etken
Epilepsi nedenleri arasında kafa travmaları, kalıtım (genetik yatkınlık), beyin tümörleri ve enfeksiyon bulunmaktadır. Ancak hastalarının yarısından çoğunda, herhangi bir neden olmaksızın hastalık gelişmiştir.
Tedavi
Epilepsi tedavi edilebilir bir hastalıktır; ancak uzun süreli tedavi ve izlem gerektirebilir. Ancak epilepsinin nedeninin ne olduğu, tedavi başarısını belirleyen en önemli faktördür. Tedavi başarısının çok düşük olduğu bir grup hasta da vardır ki bunlar yaklaşık olarak % 25-30’luk bir grubu oluşturmaktadır. Epilepsi hastalığı tedavisinde ilaçların yanında, yeni cerrahi yöntemler, beyin pilleri ve yeni görüntüleme yöntemleri olarak özetlenebilir.
Risk
Epilepsi her yaşta olabilir ama durumun başlangıcı genellikle küçük çocuklar ve 65 yaş üstü bireylerdedir. Erkekler kadınlardan daha fazla risk altındadır. Epilepsi aile öyküsü hastalığın gelişmesi riskinizi arttırabilir. Bir kafa yaralanması epilepsiye neden olabilir.

Hastalık Sorgulama Programı