Bilgi
Tipik Belirtileri; dil üzerinde kitle (şişlik, yumru), kötü nefes kokusu, boyu lenf bezelerinde ağrısız büyüme ve dil üzerinde yaradır. Özellikle dil üzerinde iyileşmeyen ağrısız yara yakınmasına sıklıkla rastlanmaktadır.
Sebep
Dil kanseri, dildeki hücrelerin anormal ve kontrol edilemez bir şekilde çoğalmasıdır. Genellikle dilin kenarlarında ya da ucunda meydana gelir. Yassı hücreli kanser en sık görülen tipidir.
Bakım
-
Tahlil
Detaylı tıbbi öykü, fizik muayene, kan tetkikleri, boyun BT veya MR, biyopsi ve patolojik değerlendirme.
Etken
Kesin nedeni bilinmiyor; ancak genetik eğilim, sigara, alkol, HPV enfeksiyonu, asbest maruziyeti ve radyasyon gibi faktörler dil kanseri gelişiminde önemli risk faktörleridir.
Tedavi
Dil kanseri yüksek oranda tedavi edilebilen bir hastalık olup, esas tedavisi cerrahidir. İleri evre hastalıkta radyoterapi ve kemoterapi de tedaviye eklenmelidir. Eğer tedavi edilmezse kanser diş etlerine, alt çeneye, lenf düğümlerine, boyuna ve ağız tabanına yayılabilir.
Risk
Alkol kullanma, tütün içme ve tütün çiğneme hastalık dil kanseri riskini arttırır. Kötü ağız hijyeni ve cinsel yolla bulaşan HPV enfeksiyonu da dil kanseri riskini artırmaktadır

Hastalık Sorgulama Programı