Bilgi
Nefes darlığı, güçsüzlük, bayılma, kalp atışında artma, her iki bacakta şişme, karında sıvı birikmesi (asit) nedeniyle karın şişliği ve idrar miktarında azalma kardiyomiyopatinin tipik belirtileri arasındadır.
Sebep
Çeşitli nedenlerden dolayı kalp kasında (miyokard) meydana gelen bozukluk sonucu, kalp kasının güçsüzleşmesini içeren herhangi bir kalp hastalığı kardiyomiyopati olarak adlandırılabilir. Bu durumda kalp kanı vücuda yeterince pompalayamaz. Bir başka ifade ile kardiyomiyopati, kalp yetersizliğine neden olan bir kalp kası bozukluğudur. Kardiyomiyopatinin başlıca üç çeşidi vardır. Bunlar; dilate, hipertrofik ve restriktif kardiyomiyopatilerdir. Dilate kardiyomiyopatide kalp kası zayıflar ve incelir. Kalp içindeki kanı pompalayamadığı için zamanla kalp genişlemeye başlar. Hipertrofik kardiyomiyopatide ise kalbin duvarları kalınlaşır ve çok sertleşir. Böylece, kalbin içine kan doluşu zorlaşır. Ayrıca kas kitlesi büyüdüğünden beslenmesi de yetersizleşir. Restriktif kardiyomiyopati ise kalp kası içerisinde nedbe dokusu oluşması sonucu oluşur. Nedbeleşen kalp duvarı çok sert bir hale gelir.
Bakım
-
Tahlil
Detaylı tıbbi öykü ve fizik muayeneye ek olarak tanı için; EKG, holter, akciğer röntgeni, ekokardiyografi, kan tetkikleri ve gereğinde kalp MR görüntülemesi, kalp kateterizasyonu ve endomiyokardiyal biyopsi yapılabilir.
Etken
Koroner arter hastalığı dilate kardiyomiyopatinin en sık görülen nedenidir. Ayrıca aşırı alkol kullanımı, kokain kullanımı, geçirilmiş kalp krizi, kalp kapak hastalıkları, virüs enfeksiyonları, hipertansiyon, beslenme bozuklukları, kötü kontrollü diyabet, amiloidoz birikimine neden olan kronik iltihabi hastalıklar, kanser tedavisinde (kemoterapi) kullanılan bazı ilaçlar kardiyomyopatiye neden olabilmektedir.
Tedavi
Kardiyomiyopati tedavisi hastalığın alt tipine göre değişmektedir. Koroner damarlarında tıkanıklık var ise balon stent ya da bypass ameliyatı yapılması gerekebilir. Beta bloker veya kalsiyum kanal blokeri denilen ilaç tedavileri ile kalp kasının gevşemesi sağlanır ve kalınlaşmanın sebep olduğu tıkanıklık azaltılır. Kan sulandırıcı ilaçlar ile kan damarlarındaki tıkanma ve felç geçirme riskini önlemek mümkün olabilir. Bazı vakalarda kalp pili gibi yardımcı cihazlar ve gerektiğinde kalp nakli yapılması gerekebilir.
Risk
Aşırı alkol kullanımı, uyuşturucu kullanımı, geçirilmiş kalp krizi, kalp kapak hastalıkları, virüs enfeksiyonları, kontrolsüz hipertansiyon, kötü kontrollü diyabet, amiloidoz birikimine neden olan kronik iltihabi hastalıklar kardiyomiyopati gelişimi için risk faktörleri arasında sayılabilir.

Hastalık Sorgulama Programı