Bilgi
Femur başı epifiz kaymasının belirtileri arasında, ani başlayan kalça ağrısı, aksama, topallama ve ayağı dışa dönük basma bulunmaktadır.
Sebep
Femur başı epifiz kayması, uyluk kemiğinin (femur) başı ile boynu arasında bulunan büyüme kıkırdağındaki kaymaya denir. Bu kayma sonucunda femur başı kalça eklemindeki eklem çukuru (asetabulum) içinde yerinde kalırken, femur boynu genellikle öne ve yukarıya doğru yön değiştirir. Nadiren bu yer değiştirme arkaya veya aşağıya doğru da olabilir.
Bakım
-
Tahlil
Tıbbi öykü, fizik muayene, kalça grafileri ve gereğinde kalça MR
Etken
Hastalarda, obezite sık görüldüğünden risk olarak kabul edilir. Artmış kilo büyüme plağına etki eden makaslama kuvvetlerinde artmayla femur başı epifiz kaymasına neden olabilir. Femur boynunun yer değiştirmesine bağlı olarak femur başına olan kan akımı bozulur. Femur başında nekroz ve kemik ölümü meydana gelebilir (avasküler nekroz).
Tedavi
Femur başı epifiz kayması acil cerrahi tespiti gerektirir. Eğer erken tanı konur ve tedavi edilirse tam iyileşme sağlanabilir, tedavi edilmezse femur başında avasküler nekroz gelişebilir.
Risk
Özellikle ergenlik çağında (11-16 yaş) hızlı boy atma dönemindeki bazı çocuklarda görülür. Erkeklerde ve kilolu çocuklarda daha yaygındır. Femur başı epifiz kayması, hipotiroidi,büyüme hormonu bozuklukları, hipogonadizmde de daha sık görülmektedir.

Hastalık Sorgulama Programı