Dr Sistem App
Çocuk İstismarı

Bilgi
Fiziksel çocuk istismarının başlıca belirtileri, ciltte iz veya morluk gibi yaralanma bulgularını içermektedir. Fiziksel istismar, genellikle bir kişinin aniden öfkelenip çocuğa saldırması ile meydana gelmektedir. Çocuğa fiziksel şiddet uygulayan bu kişilerin çoğu, çocukluklarında kendileri de fiziksel istismara uğramış kişilerdir. İntihar girişimleri, okuldan kaçma ve asosyal davranışlar ise genellikle cinsel yönden istismar edilen çocuklarda görülen belirtilerdir. Çocuğu azarlama, ona hakaret etme, küsme ve ya alay etme de duygusal istismara örnek olarak verilebilir.
Sebep
Çocuk istismarı, bir çocuğa yetişkin bir insan tarafından fiziksel ya da psikolojik olarak kötü davranılması durumudur. Çocuk istismarının fiziksel, cinsel ve duygusal zarar verme gibi türleri bulunmaktadır Çocuğa kötü muamele veya çocuk ihmali de aynı kapsamda değerlendirilmektedir.
Bakım
-
Tahlil
Detaylı öykü, aile öyküsü, fizik muayene, psikiyatrik muayene ve psikolojik testler yardımıyla tanı konulabilir.
Etken
Fiziksel, cinsel ve duygusal yönden çocuğa zarar verme
Tedavi
Aile terapisi, psikoterapi, davranış tedavileri ve gereğinde ilaç tedavisi
Risk
Dünyada çocuk istismarı %1 ila %10 arasında değişirken, Türkiye'de bu oran %10 ila %53 arasındadır. İstismarcıların %96'sı erkek, %80'i de çocuğun tanıdığı birisidir, yani çoğu zaman aile içindendir. Kalabalık ve kaotik aile yapısı, yetersiz yaşam koşulları, ekonomik sıkıntılar ve işsizlik çocuk istismarı riskini artırmaktadır.
İletişim

Merkez Ofis: Şirinyalı Mah. Tekelioğlu Cad. Aral Villa 16/2 Muratpaşa/Antalya
0 (242) 323 55 11
Bize Ulaşın

Bu site KOSGEB'in desteği ile yapılmıştır.

Uyarı:

DrSistem Sanal Sağlık Danışmanlığı Programı tüm kullanıcılarını şikayetler, branşlar ve uzmanlık konularında doğru bilgilendirmeyi amaçlamaktadır. Teşhis koymak ve tedavi planlamak amacıyla kurulmadığı gibi herhangi bir sağlık kurumu, kuruluşu ya da hekimi tavsiye etmemektedir. Temel amacı erken teşhisin önemini kamuoyuna duyurmak, kullanıcılar ile hekim ve uzmanlara triaj yaparak zaman ve emek kaybının önüne geçilmesidir. Sorumluluk site kullanıcısına aittir.

DrSistem, 1219 Sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun' un ve Tıbbi Deontoloji Tüzüğü' nün ilgili maddelerine uymaktadır.

Kullanıcı sözleşmesini okumak için tıklayınız
Gizlilik sözleşmesini okumak için tıklayınız
Hastalık Sorgulama Programı