Çocuk İstismarı

Bilgi
Fiziksel çocuk istismarının başlıca belirtileri, ciltte iz veya morluk gibi yaralanma bulgularını içermektedir. Fiziksel istismar, genellikle bir kişinin aniden öfkelenip çocuğa saldırması ile meydana gelmektedir. Çocuğa fiziksel şiddet uygulayan bu kişilerin çoğu, çocukluklarında kendileri de fiziksel istismara uğramış kişilerdir. İntihar girişimleri, okuldan kaçma ve asosyal davranışlar ise genellikle cinsel yönden istismar edilen çocuklarda görülen belirtilerdir. Çocuğu azarlama, ona hakaret etme, küsme ve ya alay etme de duygusal istismara örnek olarak verilebilir.
Sebep
Çocuk istismarı, bir çocuğa yetişkin bir insan tarafından fiziksel ya da psikolojik olarak kötü davranılması durumudur. Çocuk istismarının fiziksel, cinsel ve duygusal zarar verme gibi türleri bulunmaktadır Çocuğa kötü muamele veya çocuk ihmali de aynı kapsamda değerlendirilmektedir.
Bakım
-
Tahlil
Detaylı öykü, aile öyküsü, fizik muayene, psikiyatrik muayene ve psikolojik testler yardımıyla tanı konulabilir.
Etken
Fiziksel, cinsel ve duygusal yönden çocuğa zarar verme
Tedavi
Aile terapisi, psikoterapi, davranış tedavileri ve gereğinde ilaç tedavisi
Risk
Dünyada çocuk istismarı %1 ila %10 arasında değişirken, Türkiye'de bu oran %10 ila %53 arasındadır. İstismarcıların %96'sı erkek, %80'i de çocuğun tanıdığı birisidir, yani çoğu zaman aile içindendir. Kalabalık ve kaotik aile yapısı, yetersiz yaşam koşulları, ekonomik sıkıntılar ve işsizlik çocuk istismarı riskini artırmaktadır.

Hastalık Sorgulama Programı