Bilgi
Aşırı susama, sık idrara çıkma, yorgunluk ve açıklanamayan kilo kaybı, sık görülen belirtiler olmakla birlikte hiçbir açık belirti de olmayabilir. Tip 2 diyabetin ortaya çıkışı tip 1’e göre daha yavaştır ve bu yüzden tespiti de daha zordur. Bazı tip 2 diyabetli kişilerde hiç bir erken belirti görülmez ve başlangıçtan bir kaç yıl sonra çeşitli diyabet komplikasyonların varlığıyla teşhis edilirler. Tip 1 diyabetin ortaya çıkışı genelde ani ve dramatik olur.
Sebep
Şeker hastalığı olarak da bilinen diyabet (diyabetes mellitus), kişinin kan şekeri düzeyini ayarlayamaması ve ölçümlerde kan şeker seviyesinin belli bir değerin üzerinde olması durumudur. Şeker hastalığının iki temel nedeni vardır. Birincisi, pankreasta yeterli miktarda kan şeker seviyesini ayarlayan hormon olan insülin hormonu üretilemez. Bu duruma tip-1 diyabet (insüline bağımlı diyabet) denir. İkincisi, pankreasta insülin üretimi normaldir fakat dokularda insüline direnç gelişmiştir yani vücut insüline cevap vermez. Bu duruma da tip-2 diyabet (insüline bağımlı olmayan diyabet, tip 2 diyabet) denir. Ayrıca, gebelik öncesinde diyabet hastalığı olmayan kadınlarda, gebelikte ortaya çıkan diyabeti tanımlamak için gestasyonel diyabet ifadesi kullanılmaktadır.
Bakım
-
Tahlil
Detaylı tıbbi öykü, fizik muayene, idrar tahlilinde glukoz ve ketonüri varlığının araştırılması, parmak ucundan kan şekerinin ölçülmesi, elekrolitler, üre ve kreatinin, tam kan sayımı, serum osmolaritesi ve EKG tetkikleri ile diyabetik ketoasidoz teşhisi konulabilir.
Etken
Diyabetik ketoasidoz, insülinin ileri derecede azalması, bununla birlikte insülin karşıtı hormonların (glukagon, adrenalin ve kortizol) salınımının artması veya bozulması nedeni ile gelişir.
Tedavi
Diyabetik ketoasidoz tedavisi genellikle acil servislerde ve yoğun bakım ünitesinde yapılır. Tedavide damar yolu ile sıvı ve insülin verilmesi ve kandaki bazı kimyasalların (elekrolitlerin) yakından takip edilmesi önemlidir. Elbette en iyi tedavi hastanın ketoasidoza girmesini önlemektir.
Risk
Diyabetik ketoasidoz risk faktörlerinden bazıları; insülin hormonunun azalması veya yetmemesi, tedavinin devam ettirilmemesi, insülin pompasının arızalanması sonucu alınması gereken insülinin alınamaması, şeker hastalığına eşlik eden enfeksiyon, duygusal stres, kalp krizi, travma, operasyonlar, yanık, beyin damar hastalıkları, hipertiroidi, bazı ilaçlar (kortizonlu ilaçlar gibi).

Hastalık Sorgulama Programı