Epilepsi (Kompleks Parsiyel Nöbet)

Bilgi
Kompleks parsiyel nöbetler otomatizmler denen tekrarlayan hareketlerle beraber seyredebilir. Çiğneme, yalanma, yutkunma, bir şey arar gibi şaşkın bakınma görülebilir. Bazen hasta elbiselerini çekiştirebilir, etrafta dolaşabilir, dakikalar sonra hatta bazen saatler sonra kendine geldiğinde hiçbir şey hatırlamaz.
Sebep
Epilepsi sara hastalığı olarak da bilinir. Beynin içinde bulunan sinir hücrelerinde meydana gelen anormal elektrik deşarjı sonucu ortaya çıkar. Farklı türde sara nöbetleri vardır. Basit parsiyel nöbet bunlardan biri olup, yol açan elektriksel aktivite beynin küçük bir kısmından kaynaklanır. Kişinin nöbet anında yaşadıkları beynin hangi bölgesinin etkilendiğine bağlıdır. Basit Parsiyel Nöbette, nöbet aktivitesine rağmen kişinin bilinci yerindedir ve kişi etrafındakilerin farkında olmaya devam eder. Kompleks parsiyel nöbette ise basit parsiyelden farklı olarak, bilinç etkilenmesi olur. Nöbet esnasında bilincin etkilenmesi her zaman kişinin yere düşmesine neden olmaz ama kişi nöbeti hatırlamaz veya geçici hafıza kusuru görülür.
Bakım
-
Tahlil
Detaylı tıbbi öykü, fizik muayene, nörolojik muayene, Elektroensefalografi (EEG), beyin bigisayarlı tomografi (BT), beyin MR ve gereğinde fonksiyonel MR.
Etken
Epilepsi nedenleri arasında kafa travmaları, kalıtım (genetik yatkınlık), beyin tümörleri ve enfeksiyon bulunmaktadır. Ancak hastalarının yarısından çoğunda, herhangi bir neden olmaksızın hastalık gelişmiştir. Parsiyel nöbetler beynin herhangi bir yerinden kaynaklanabilmekle beraber, sıklıkla temporal lobdan kaynaklanırlar.
Tedavi
Epilepsi tedavi edilebilir bir hastalıktır; ancak uzun süreli tedavi ve izlem gerektirebilir. Ancak epilepsinin nedeninin ne olduğu, tedavi başarısını belirleyen en önemli faktördür. Tedavi başarısının çok düşük olduğu bir grup hasta da vardır ki bunlar yaklaşık olarak % 25-30’luk bir grubu oluşturmaktadır. Epilepsi hastalığı tedavisinde ilaçların yanında, yeni cerrahi yöntemler ve beyin pilleri de kullanılabilmektedir. Nöroloji ve çocuk nörolojisi bölümleri ilgilenir.
Risk
Epilepsi her yaşta olabilir ama durumun başlangıcı genellikle küçük çocuklar ve 65 yaş üstü bireylerdedir. Epilepsi aile öyküsü hastalığın gelişmesi riskinizi arttırabilir. Bir kafa yaralanması ya da enfeksiyonu da epilepsiye neden olabilir.

Hastalık Sorgulama Programı