Epilepsi (Basit Parsiyel Nöbet)

Bilgi
Kişinin nöbet anında yaşadıkları beynin hangi bölgesinin etkilendiğine bağlıdır. Temporal lob etkilenmişse sık rastlanan belirtiler; ani korku, daha önce olmuş bir olayı olmamış gibi veya olmamış bir olayı olmuş gibi hissetme, tanıdıklarını tanımazmış gibi hissetme, hoş olmayan kokular ve tadlardır. Frontal lob etkilenmişse; temelde hareket ile ilgili belirtiler olması nedeni ile motor nöbetler olarak adlandırılır. Başın çevrilmesi, kolun yukarı kalkması, uzuvlarda sıçrayıcı, kasılıp gevşeme şeklinde hareketler görülebilir. Parietal lob vücut duyularını algılar. Beynin bu bölümünden kaynaklanan nöbetler garip hislere neden olurlar. Duysal nöbetlerde geçici uyuşukluk gibi belirtiler görülebilir. Oksipital lob isen görme ile ilgilidir. Bu bölüm etkilendiğinde; görme alanının yarısını etkileyen flaş şeklinde ışıklar, değişik renkler görülebilir.
Sebep
Epilepsi sara hastalığı olarak da bilinir. Beynin içinde bulunan sinir hücrelerinde meydana gelen anormal elektrik deşarjı sonucu ortaya çıkar. Farklı türde sara nöbetleri vardır. Basit parsiyel nöbet bunlardan biri olup, yol açan elektriksel aktivite beynin küçük bir kısmından kaynaklanır. Kişinin nöbet anında yaşadıkları beynin hangi bölgesinin etkilendiğine bağlıdır. Basit Parsiyel Nöbette, nöbet aktivitesine rağmen kişinin bilinci yerindedir ve kişi etrafındakilerin farkında olmaya devam eder.
Bakım
-
Tahlil
Detaylı tıbbi öykü, fizik muayene, nörolojik muayene, Elektroensefalografi (EEG), beyin bigisayarlı tomografi (BT), beyin MR ve gereğinde fonksiyonel MR. Hasta ve hasta yakınlarının nöbet belirtilerine dikkat etmesi ve doktoruna aktarması sonucu, nöbetin beynin hangi lobundan başladığı anlaşılabilecektir.
Etken
Epilepsi nedenleri arasında kafa travmaları, kalıtım (genetik yatkınlık), beyin tümörleri ve enfeksiyon bulunmaktadır. Ancak hastalarının yarısından çoğunda, herhangi bir neden olmaksızın hastalık gelişmiştir.
Tedavi
Epilepsi tedavi edilebilir bir hastalıktır; ancak uzun süreli tedavi ve izlem gerektirebilir. Ancak epilepsinin nedeninin ne olduğu, tedavi başarısını belirleyen en önemli faktördür. Tedavi başarısının çok düşük olduğu bir grup hasta da vardır ki bunlar yaklaşık olarak % 25-30’luk bir grubu oluşturmaktadır. Epilepsi hastalığı tedavisinde ilaçların yanında, yeni cerrahi yöntemler ve beyin pilleri de kullanılabilmektedir. Nöroloji ve çocuk nörolojisi bölümleri ilgilenir.
Risk

Hastalık Sorgulama Programı