Bilgi
Tipik belirtileri; çarpıntı, titreme, terleme, kadınlarda adet düzensizliği, çabuk sinirlenme, sıcağa tahammülsüzlük, iştah artışı, yorgunluk, pörtlek gözler (yerinden fırlayan gözler), çift görme, ishal ve zayıflamadır. Hipertiroidi tedavi edilmediğinde kilo kaybına, aşırı duygusallığa, depresyona ve mental ve fiziksel yorgunluğa neden olur.
Sebep
Tiroid bezi, boyunun önünde ve her iki yan tarafında bulunur. Tiroid bezi, tiroid hormonlarını ve kalsitonin adı verilen hormonu üretir. Tiroid hormonları, vücut metabolizmasının kontrolünde rol oynarlar. Hipertiroidi, tiroid bezinden aşırı miktarda tiroid hormonu salgılanması durumudur. Yüksek dozlarda tiroid hormonu ilacı alındığında da hipertiroidizm tablosu meydana gelmektedir ki bu durum tirotoksikoz olarak adlandırılmaktadır.
Bakım
-
Tahlil
Tıbbi öykü ve fizik muayene, kan tetkikleri (tiroid hormon düzeyleri) gereklidir. Tiroid ultrasonografisi, sintigrafisi ve radyoaktif iyot tutulum testi, göz muayenesi tanıyı doğrulamak için kullanmaktadır. Tanıda; serum TSH düzeylerinde azalma, serum T3 ve T4 düzeylerinde yükselme, iyot tutulum artışı yardımcıdır.
Etken
Hipertiroidinin birçok sebebi olmakla birlikte en önemli sebepleri; Graves hastalığı, toksik multinodüler guatr ve soliter toksik tiroid adenomu sayılabilir.
Tedavi
Tedavi şekli, hipertiroidi kliniği oluşturan hastalığın tipine, hastanın yaşına ve genel durumuna bağlıdır. Üç çeşit tedavi bulunmaktadır: tiroit hormonunun üretiminin engellenmesi (ilaç tedavisi), tiroit bezlerinin bir kısmını parçalayarak hormon üretimini azaltan radyoaktif iyot kullanımı ya da cerrahi müdahaleyle bezlerin bir kısmının alınmasıdır. Hangi tedavi seçeneğinin daha uygun olacağına Endokrinoloji uzmanının karar vermesi uygun olacaktır.
Risk
Hipertiroidili hastalarda; sinirlilik, duygusal tutarsızlık, saldırgan tavır, sıkıntı ve bazen sanrılar gibi psikolojik değişikliklerin görülebildiği akılda tutulmalıdır.

Hastalık Sorgulama Programı