Bilgi
Tipik belirtiler; anormal adet kanamaları, adet kanaması miktarının artması, eklem içine kanama, kolay kanama ve morarma (çürük), kanamanın geç durması ve sık burun kanamalarıdır.
Sebep
Kanamanın durmasında kandaki hücrelerden biri olan trombositler (kan pulcuğu), kandaki bazı proteinler (koagulasyon yani pıhtılaşma faktörleri) ve K vitamini görev alır. Vücudun pıhtılaşma sisteminde rol alan bu faktörlerden herhangi birinde meydana gelen bozukluk ya da eksiklikler, kanın gerektiği halde (damar dışında) pıhtılaşmaması şeklinde kendini gösteren bir grup hastalığa neden olur.
Bakım
-
Tahlil
Detaylı tıbbi öykü, kanama öyküsü, fizik muayene, kan sayımı ve periferik kan yayması, kan biyokimyası, idrar tetkiki, kanama zamanı, pıhtılaşma testleri, ultrasonografi, gereğinde kemik iliği aspirasyon ve biyopsisi.
Etken
Trombositlerin yapısal bozuklukları veya hastalıkları, trombositlerin sayıca azlığı (trombositopeni), pıhtılaşma faktörlerindeki eksiklikler (hemofili), karaciğer yetmezliği ve varfarin, klopidogrel, heparin ve aspirin gibi kan sulandırıcı ilaçların kullanılması gibi faktörler, kanama bozukluğuna yani kanın pıhtılaşamaması hastalığına neden olurlar.
Tedavi
Kan pıhtılaşma bozukluğu tedavisi bu tabloya neden olan altta yatan hastalığın ne olduğuna bağlıdır. Bazen sadece kullanmakta olduğu ilacın kesilmesi veya dozunun ayarlanması yeterli olabilirken, bazen hayat boyu eksik olan faktörün yerine konması gerekecektir. Hastalığın tanı ve tedavisi, hastanın yaşına göre çocuk hematoloji veya erişkin hematoloji uzmanı yönetiminde olmalıdır.
Risk
Kalp ritim bozukluğu veya protez kalp kapağı gibi nedenlerle sürekli kan sulandırıcı ilaç kullanmak durumunda olan hastalar kanama açısından risk altındadır.

Hastalık Sorgulama Programı