Bilgi
Hastalığın belirtileri çok çeşitli olabilmekte ve yavaş gelişebilmektedir. Kas güçsüzlüğü, enerji eksikliği, cilt renginde koyulaşma, tuzlu gıdalara ihtiyaç duyma, bulantı, kusma, ishal, kilo kaybı, iştahsızlık, kas krampları, depresyon, düşük kan şekeri (hipoglisemi), düşük kan basıncı, ayakta durunca baş dönmesi olması başlıca belirtilerdir.
Sebep
Böbreküstü bezi yetmezliğidir. Böbreküstü bezleri böbreklerin hemen üzerinde bulunmaktadır ve görevi hormon üretimidir. Bu hastalıkta, yeterli derecede hormon (kortizol ve aldesteron) yapılamamaktadır.
Bakım
-
Tahlil
Detaylı bir tıbbi öykü, fizik muayene ve kan basıncı ölçümü sonrası doktorunuz çeşitli biyokimyasal testleri değerlendirecek ve gerekli görürse hormon düzeylerinize bakacaktır. Yine gerekli görülmesi halinde bazı ileri testler ve görüntüleme yöntemlerine başvurulabilir.
Etken
Addison hastalığı, primer (birincil) ve sekonder (ikincil) olmak üzere ikiye ayrılır. Primer addison hastalığında, hastalık bezlerdedir ve genellikle sebep otoimmün nedenler (vücudun kendi dokusunu tahrip etmesi), enfeksiyonlar, kanser ve bez içine olan kanamalardır. Sekonder addison hastalığında ise sorun bezde değil, beyindeki hipofiz bezinde üretilen ve böbrek üstü bezini uyaran bir hormon olan ACTH eksikliğidir. Sekonder böbreküstü bezi yetmezliğinin en sık sebebi steroid (kortizon tedavisi) kullanımıdır. Kanser, enfeksiyon ya da cerrahi girişim sonucu hipofiz bezinin zarar görmesi diğer nedenleridir.
Tedavi
Altta yatan nedene göre, yani böbrek üstü bezinde yetersizliğe neden olan etkene göre değişmektedir. Böbrek üstü bezi yetmezliği eğer tedavi edilmezse, hayatı tehdit eden Addison krizi meydana gelebilir. Bu krizin en sık sebebi enfeksiyon, travma ya da ameliyat gibi fiziksel bir strestir.
Risk
Özellikle uzun dönem steroid kullanımı sekonder addison hastalığı için risk faktörüdür.

Hastalık Sorgulama Programı